גלעד ארדן ומשה צ'יקו אדרי, סיון פרג'

בצל סאגת מינוי המפכ"ל: ארדן מקדם שינוי בדיקת הפוליגרף במשטרה

השר לביטחון הפנים הודיע על הקמת ועדה שתבחן את אופן הבדיקה שנעשית בתהליך מינוי בכירים, לאור החשש משימוש הפוגע בנבדקים ומשיבוש אפשרי של היכולת לקבל החלטות בנושא

השר לביטחון פנים, גלעד ארדן, הודיע היום (שלישי) על הקמת ועדה שתבחן צעדים לשיפור מתכונת בדיקות הפוליגרף התעסוקתי במשטרה, שנעשות במסגרת תהליך מינוי הבכירים בארגון. השר החליט על הצורך בהקמת הוועדה בשל רמת הפולשנות של הבדיקותולאור החשש כי ייעשה בהן שימוש הפוגע יתר על המידה בפרטיותם ובזכויותיהם של הנבדקים. כמו כן, שיפור אופן הבדיקה נועד להימנע משימוש בה באופן שישבש את היכולת למנות קצינים לתפקידים בכירים. 

בראש הוועדה יעמוד היועץ המשפטי של המשרד לביטחון הפנים, עו"ד יואל הדר, והיא תציג את מסקנותיה לשר ארדן בעוד כ-60 יוםהוועדה תבחן את הנושאים שכיום ניתן לבדוק בפוליגרף, את השאלות שניתן לשאול, ואת התקופה שלגביה תתבצע הבדיקה (כלומר, תחליט האם ניתן יהיה לבצע בדיקה אודות אירועים בעלי חומרה נמוכה בעברו של הקצין, לאחר שחלף פרק זמן משמעותי מאז התרחשותם). הועדה תקבע באילו מקרים יש מקום לפטור מחובת פוליגרף, האם יש מקום להחיל את הבדיקה על המפכ"ל ומי הגורם שיבצע בדיקות אלה (גורם משטרתי/חיצוני).

 גלעד ארדן
 

גלעד ארדן ( חדשות 13)

 

עוד תבחן הוועדה את האפשרות לקביעת נסיבות שבהן אי שיתוף פעולה של נבדק עם הליך הבדיקה, בכל שלב שהוא, לא יגרור בהכרח החלטה על פיטוריו בגין אי התאמתו להמשך השירות במשטרה. הוועדה תקבע מה המשקל שיש לייחס לתוצאות בדיקת הפוליגרף, במסגרת ההחלטה על התאמה לתפקיד.

"אמשיך להוביל תהליכים לניקוי המשטרה ולחיזוק אמון הציבור בה", הצהיר ארדן. "איכות המפקדים וטוהר המידות במשטרה חשובים מאוד, אך יחד עם זאת חשוב גם שהמפקדים יוכלו לבצעם מבלי שהדבר יפגע שלא לצורך בפרטיותם ועתידם במשטרת ישראל ללא הצדקה".

מהתנועה לאיכות השלטון נמסר: "צר לנו שהשר ארדן עוצם עיניו אל מול הסיבות שהביאו לכך שניצבים במשטרה יעברו פוליגרף תעסוקתי. אותו פוליגרף נועד כדי להגן על שמה הטוב של משטרת ישראל ועל מעמדה בעיני הציבור, לאחר שנים של פרשיות מביכות בהן היו מעורבים קצינים בכירים. הניסיון לשנות את הליך הבדיקה - ועוד בסמיכות לכך שאותה בדיקה הוכיחה את יעילותה בסינון אדם שכשל כשל ערכי חמור ביותר - מוטב לו לא היה מגיע לאוויר העולם".