אנשים מבלים, fotolia

פחות אבטלה, יותר אלימות: נתוני איכות החיים בישראל לשנת 2017

דוח הלמ"ס חשף כי רבים מהתושבים מדווחים על תחושת ביטחון ושביעות רצון. 91% מהיהודים מרוצים מחייהם - לעומת 75% מהערבים • ובאיזו עיר איכות החיים היא הגבוהה ביותר?

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שלישי) את נתוני איכות החיים בישראל, כפי שנמדדו בשנת 2017. מנתוני הדוח, שנבדקו באמצעות 70 מדדים, עולה כי נרשמה עלייה בשיעור התעסוקה, בתוחלת החיים ובשביעות הרצון הכללית מהחיים. עם זאת, נצפו פערים הולכים וגדלים במגוון מדדים, בין יהודים לערבים.

מנתוני הדוח עולה כי נרשמה עלייה בשיעור התעסוקה ובשביעות הרצון מהעבודה, וכן ירידה בשיעור האבטלה הממושכת. שיעור התעסוקה בקרב יהודים גבוה יותר מזה של האוכלוסייה הערבית, והפער בין שתי האוכלוסיות הולך וגדל לאורך השנים. 10% מהמועסקים חשו אפליה במקום עבודתם, 48% חשבו שתפקידם מאפשר קידום בעבודה ו-66% השיבו שתפקידם בעבודה תואם את תחום לימודיהם.

בתחום הביטחון האישי – חלה עלייה בשיעור ההיפגעות מאלימות, אך ירידה בהיפגעות מהטרדות מיניות. נוסף לכך, נרשמה ירידה בשיעור ההרוגים בתאונות דרכים, אך עלה שיעור הפצועים קשה. במהלך 2017, 86% מבני 20 ומעלה דיווחו כי הם חשים בטוחים ללכת לבדם בשעות החשכה באזור מגוריהם, אחוז גבוה מהממוצע של המדינות המשתתפות בסקר החברתי האירופי. כמו כן, נרשמה ירידה בתדירות ההיפגעות מהתנהגות אלימה בכביש, כמו גם בעבירות רכוש.  

זירת התאונה בכביש 90
 

פחות הרוגים בתאונות, יותר פצועים קשה (החדשות 13)

 

במדד הבריאות, נרשמה עלייה בתוחלת החיים אצל נשים, ויציבות אצל גברים. שנות החיים הבריאים הצפויות עמדו בשנת 2017 על 65.4 בקרב נשים, ו-65.6 אצל גברים. נשים צפויות לחיות 77% משנות החיים ללא בעיה בריאותית המפריעה בתפקוד, וגברים - 81%. ירידה במקרים חדשים של שאתות ממאירות (סרטן) בקרב גברים ונשים. בשנת 2017 האוכלוסייה בישראל דיווחה כי בריאותה טובה מאוד או טובה, הרבה מעל ממוצע ה-OECD. בשנת 2017, 11.1% מבני 21 ומעלה הקפידו על אורח חיים בריא - לא עישנו, היו פעילים גופנית ואכלו פירות וירקות - 10.2% מהגברים ו-13.2% מהנשים. אחוז הערבים שהביעו אמון במערכת הבריאות היה גבוה מאחוז היהודים (84% לעומת 75%, בהתאמה).

במדדי הדיור והתשתיות, נצפו פערים גדולים בין עשירונים בהוצאה על דיור מתוך ההכנסה - כ‑50% ממשקי הבית בעשירון התחתון מוציאים על דיור 30%  או יותר מסך הכנסתם הכספית נטו, לעומת כ-15% ממשקי הבית בעשירון העליון. בשנים 2002–2017 שביעות הרצון מהדירה עלתה מ-80% ל-88%, ושביעות הרצון מאזור המגורים עלתה מ-81% ל-84%. בפילוח לפי אורח חיים של הגרים בדירה מבחינה דתית בקרב היהודים נמצא כי צפיפות הדיור עולה עם העלייה במידת דתיות. צפיפות הדיור הגבוהה ביותר בשנת 2017 הייתה בקרב אלו שאורח חייהם חרדי.

מחסור חמור ברופאים בבתי החולים בפריפריה
 

אחוז הערבים שהביעו אמון במערכת הבריאות - גבוה מאחוז היהודים (החדשות 13)

 

בשנת 2017 נרשמה ירידה בשיעור בעלי השכלה על-תיכונית והשכלה גבוהה, עלייה קלה בשיעור הזכאות לתעודת בגרות ובשביעות רצון התלמידים ממערכת החינוך. אחוז הערבים עם השכלה על-תיכונית והשכלה גבוהה נמוך באופן ניכר בהשוואה לאחוז היהודים. שיעור היהודיות עם השכלה על-תיכונית וגבוהה היה כמעט כפול מזה של הערביות. בנות 26 הזכאיות לבגרות אשר נבחנו במתמטיקה ברמת חמש יחידות לימוד נמוך משיעור הגברים הזכאים. 76% מהתלמידים בבתי ספר יסודיים, 54% מהתלמידים בחטיבות ביניים ו-53% מהתלמידים בחטיבות העליונות היו מרוצים ממערכת החינוך.

בבדיקת רווחה אישית וחברתית עלה כי נרשמה יציבות במדדי שביעות רצון מהחיים, ציפיות ביחס לעתיד, תחושת יכולת להתמודד עם בעיות, תחושת בדידות, תחושה שאין על מי לסמוך בשעת משבר או מצוקה. חלה הרעה בתחושת אפליה. יהודים מרוצים מחייהם יותר מערבים (91% לעומת 75%, בהתאמה). בקרב היהודים, 98% מהחרדים מרוצים מחייהם, לעומת 96% מהדתיים, 91% מהחילונים ו-90% מהמסורתיים.

ב-2017 נרשמה עלייה בעיסוק בפעילות התנדבותית ,ו-60% מהמועסקים מרוצים מהאיזון בין העבודה לתחומי חיים אחרים. ב-2017 60% מהמועסקים היו מרוצים או מרוצים מאוד מהאיזון שבין עבודתם לתחומי חיים אחרים. ערבים היו מרוצים יותר מיהודים (71% לעומת 58%, בהתאמה).21% מבני 20 ומעלה עסקו בפעילות התנדבותית בשנת 2017, 22% מהגברים ו-19% מהנשים; 24% מהיהודים לעומת 8% מהערבים.

מדדי איכות החיים בערים הגדולות: ר"ג מובילה, בת ים בתחתית

רמת גן, שבשנה שעברה דורגה במקום השני, נמצאת במקום הראשון במדדים: הכנסה חציונית ברוטו מעבודה למשק בית, שביעות רצון מעבודה, תוחלת חיים, צפיפות דיור ושיעור הזכאות לבגרות בקרב בני 26. העיר נמצאת במקום השני במדדים של שיעור התעסוקה, שיעור המועסקים במשרה חלקית שלא מרצון, עודף משקל בקרב ילדי כיתה ז', שיעור בעלי השכלה על תיכונית וגבוהה בקרב בני 30, פסולת ממוחזרת, ציפיות ביחס לעתיד, שביעות רצון מהאיזון בין עבודה לתחומי חיים אחרים.

למקום השני הגיעה רחובות, שדורגה בשנה שעברה במקום הראשון. העיר מובילה במדדים של שביעות רצון מאזור המגורים ושביעות רצון מהדירה. כמו כן, היא מהמובילות בתוחלת חיים. מהנתונים עולה כי אחוז תאונות הדרכים הקטלניות מתוך סך תאונות הדרכים ברחובות הוא הגבוה ביותר.

 מתחם הבורסה ברמת גן
 

מתחם הבורסה ברמת גן ( shutterstock)

 

המקום השלישי שייך לראשון לציון, שנמצאת במקום הראשון במדדים של שביעות רצון מהמצב הכלכלי ושביעות רצון מפארקים ומשטחים ירוקים באזור המגורים ובמקום ה-12 במדד מקרים חדשים של סרטן בקרב גברים וציפיות ביחס לעתיד.

ב-15 מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי,ובהם אחוז תאונות הדרכים קטלניות מתוך תאונות דרכים בדרכים עירוניות ואחוז הולכי רגל שנהרגו בתאונות דרכים. 

תל אביב נמצאת במקום הרביעי, בדירוג 14 הערים הגדולות לפי מדדי איכות חיים. היא נמצאת במקום הראשון במדד שיעור התעסוקה, שיעור המועסקים במשרה חלקית שלא מרצון, במקום השני בהערכה עצמית של בריאות ובשיעור הזכאות לתעודת בגרות בקרב בני 26. לעומת זאת, במדד אמון בממשלה היא נמצאת במקום ה-12.

פתח תקווה נמצאת במקום החמישי בדירוג ובמקום השני במדד תמותת תינוקות, אמון בממשלה ובמקום ה-12 במדד פסולת ממוחזרת.מתוך 44 המדדים הזמינים עבור פתח תקווה, ב-21 מדדים מצבה של פתח תקווה פחות טוב מהממוצע הארצי, וב-23 מדדים מצבה טוב יותר מהממוצע הארצי. כך למשל, שיעור המקרים החדשים של סרטן גבוה מהממוצע הארצי הן בקרב גברים והן בקרב נשים. 

 ירושלים
 

ירושלים (isock )

 

בתחתית הטבלה:

ירושלים מוצבת במקום ה-12 ובמקום הראשון במדדים ציפיות ביחס לעתיד ופסולת ממוחזרת. בירושלים אחוז המרוצים מאזור המגורים ומפארקים ומשטחים ירוקים באזור המגורים הוא הנמוכים ביותר. כמו כן, בירושלים מידת האמון בממשלה היא הנמוכה ביותר. אחריה ממוקמת אשקלון, במקום ה-13, שמובילה במדד אמון בממשלה, וממוקמת אחרונה בשביעות רצון תושביה מעבודה, הערכה עצמית של בריאות ועודף משקל בקרב ילדים בכיתה ז'. 

בתחתית הטבלה נמצאת בת ים שמובילה בשיעור נמוך של תמותת תינוקות, אך במקום האחרון במדדים שבחנו תוחלת חיים, עודף משקל בקרב ילדים בכיתה א', שביעות רצון מהדירה, שביעות רצון מהמצב הכלכלי ושיעור ההצבעה לכנסת בשנת 2015. מתוך 33 המדדים הזמינים עבור בת ים, ב-23 מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי, וב-10 מדדים מצבה טוב יותר מהממוצע הארצי. כך למשל, אחוז התאונות הקטלניות מתוך התאונות הדרכים בדרכים עירוניות בבת ים נמוך מאוד בהשוואה ליתר הערים הגדולות 0.82 לעומת 1.59 בממוצע הארצי.