בתוך עשור: עלייה ב-21% בשכר עובדי המדינה לעומת 11% בכלל המשק

מדוח האוצר עולה כי השכר הממוצע במשרדי הממשלה בשנת 2017 עמד על 16,301 שקלים, בעוד שהשכר הממוצע במשק היה 10,109. פערי השכר בין מורים ותיקים לצעירים מהגבוהים בעולם

הממונה על השכר מטעם משרד האוצר פרסם היום (שני) דוח המציג את נתוני השכר בשירות המדינה, בגופי הביטחון ובשירות בתי הסוהר. לפי נתוני הדוח, שמסכם את נתוני השכר של כ-700 אלף עובדים במגזר הציבורי, השכר הממוצע של עובדי המדינה גדל ב-21% בעשור האחרון, לעומת עלייה של 11% בכלל המשק. במערכת הבריאות הממשלתית נרשמה עלייה של 31%. ב-2017 בלבד, השכר הריאלי בשירות המדינה עלה ב-2.4% ביחס לשנה שקדמה לה. בסך הכל, כ-178 מיליארד שקלים משולמים כשכר בשירות המדינה - כמחצית מתקציב המדינה.

מהדוח עולה כי שכר הרמטכ"ל לשעבר, גדי איזנקוט, הגיע ב2017 ל-88.8 אלף שקלים בחודש, בעוד ששכר אלוף בשנה זו עמד על 63 אלף שקלים. שכרו של המפכ"ל לשעבר, רוני אלשיך, עמד על 88.4 אלף שקלים בחודש. שכרה של נציבת השב"ס לשעבר, עפרה קלינגר, עמד על 87.7 אלף שקלים.

בשנת 2017 השכר הממוצע במשרדי הממשלה עמד על 16,301 שקלים, 18,633 שקלים במערכת הבריאות הממשלתית, 16,934 שקלים בגופי הביטחון ו- 13,223 שקלים במערכת החינוך. זאת, בעוד שהממוצע הכללי לשכיר במשק עמד באותה שנה על 10,109 שקלים. 

עליית השכר הממוצע במשרדי הממשלה ב-2017

עליית השכר הממוצע במשרדי הממשלה ב-2017 ( משרד האוצר)

 

לעומת פערי השכר המגדריים בכלל המשק, שעמדו בשנת על 31%, הפערים במשרדי הממשלה עמדו באותה שנה על 15%, 21% בגופי הביטחון, 28% במערכת הבריאות הממשלתית ו-9% במערכת החינוך. עם זאת, ישראל ניצבת במקום גבוה ביחס למדינות ה-OECD במדד הנשים המכהנות בתפקידים בכירים במשרדי הממשלה.

פער השכר בין מורים ותיקים למורים צעירים בישראל הוא מהגבוהים בעולם וגדול מ-200%. פערים אלו משקפים את העובדה ששכר המורים בישראל מושפע באופן קיצוני ממרכיב הוותק. שכר המורים בישראל איננו נמוך בהשוואה בין-לאומית. שכרם, ביחס לשכר עובדים בעלי השכלה על תיכונית, גבוה ממוצע מדינות ה-OECD.

שכרם של עובדי רשות המיסים גבוה משמעותית מהשכר בדירוגים המקבילים בשאר משרדי הממשלה. הנדסאים וטכנאים ברשות המיסים משתכרים 27% יותר מאשר בעלי תפקיד דומה ביתר משרדי הממשלה ו-39% יותר מיתר משרדי הממשלה בתפקיד מנהלי.

שכר לפי מגזר בהשוואה למשק

שכר לפי מגזר בהשוואה למשק (משרד האוצר)