האם הנוסעים כבר הצליחו להתרגל לרפורמת הטענת הרב-קו?

בשבועות האחרונים עקבנו אחרי רפורמת הרב-קו, משלב הביורוקרטיה לשלב הביצוע. אילו בעיות עדיין נשארו פתוחות ולא ייפתרו בקרוב, והאם יש סיבה לאופטימיות?

שבועות בודדים אחרי רפורמת הטעינה באוטובוסים, מגיע הפרק האחרון בסדרת הכתבות "תלאות הרב-קו": האם הנוסעים התרגלו, איך מתנהגים הנהגים בצד אחד ובצד השני הילדים והאזרחים הוותיקים. והאם יש קצת מקום לאופטימיות?