ההסתדרות מאיימת: שביתה כללית עקב ביטול רפורמת הבטיחות בבנייה

אבי ניסנקורן הודיע כי בעקבות כוונתו של יו"ר ועדת העבודה והרווחה ח"כ אלי אלאלוף לבטל את רפורמת הפיגומים - בכוונתו להשבית את המשק ביום ראשון הקרוב

יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן, הודיע היום (שני) כי בעקבות כוונתו של יו"ר ועדת העבודה והרווחה, ח"כ אלי אלאלוף, לבטל את רפורמת הפיגומים, המשק יושבת ביום ראשון הקרוב. תקנות הפיגומים הושעו בגלל התנגדות נחרצת של קבלני הפיגומים. לטענתם, החקיקה החדשה פוגעת בענף והתקן שהובא לחקיקה יגרום להם לנזק כלכלי כבד, ולא יביא תועלת באתרי הבניה בגלל הצורך להתקין תקנות נוספות.
 

ח"כ אלאלוף: "לא ניכנע לאיומים ולא נעביר החלטות רק בשביל כותרת"

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, ח"כ אלאלוף, פיזר את הדיון על תקנות הפיגומים. הסעיפים שנותרו במחלוקת: משך המשך השימוש בפיגומים הישנים ומועד תחילת התקנות. מטעם ח"כ אלאלוף נמסר כי במהלך הדיון ניסו גורמים מההסתדרות להפעיל לחץ לאישור התקנות, לרבות איום בשביתה כללית במשק. יו"ר הוועדה ח"כ אלאלוף סירב לאשרן ללא הסכמות ואמר "לא ניכנע לאיומים ולא נעביר כאן החלטות רק בשביל כותרת. המטרה שלנו היא להעביר תקנות שאכן ייושמו, ישמרו על בטיחות העובדים וגם לא יפגעו באופן בלתי מידתי בעוסקים בתחום". 

פיגומים שקרסו באתר בניין בפתח תקווה
 

פיגומים שקרסו באתר בניין בפתח תקווה (איחוד הצלה )

 

כאמור, שתי נקודות נותרו במחלוקת. באשר להמשך השימוש בפיגומים הקיימים, הסכימו משתתפי הדיון, לרבות נציגי משרד העבודה, שלא ניתן יהיה להחליף מיידית את כל הפיגומים ועל כן יש לקבוע תקופת ביניים. על כן הוחלט כי פיגומים חדשים יבחנו על פי התקן החדש, ואילו בפיגומים קיימים יבוצעו התאמות, הכוללות החלפה של אביזרי הבטיחות בפיגום לאביזרים מתקדמים יותר שתואמים את התקן החדש. הפיגומים המותאמים יסומנו על ידי בעליהם והם יישאו באחריות המלאה לתקינותם. עם זאת, לא נמצאה דרך בה המדינה תוכל בכל זאת לפקח על תקינותם ובטיחותם של הפיגומים הישנים. נוסף לכך, ח"כ אלאלוף סירב לבקשת נציגי משרד העבודה להגביל בזמן את השימוש בפיגומים הקיימים, שכן כל פיגום מורכב מחלקים שונים המוחלפים על פי צורך ולא ניתן לבחון פיגום כמקשה אחת.   
 
הנקודה השנייה שנותרה במחלוקת היא מועד תחילת התקנות. הנוסח המקורי קבע כי התחילה תהיה ששה חודשים מיום פרסומן. עם זאת, נציגי מכון התקנים אישרו את טענת הקבלנים, לפיה המכון אינו ערוך לבצע בדיקות על פי התקן החדש. לדברי עדי כפרי, מהנדס בכיר במכון, יידרשו חודשיים עד חודשיים וחצי להיערכות המכון. נציגי הקבלנים מצדם, ביקשו זמן היערכות של שנה מיום היערכות מכון התקנים, מאחר ולא ניתן לדבריהם להתחיל בינתיים להזמין או לייצר פיגומים ואביזרי בטיחות על פי התקן החדש והדבר ייקח זמן. 

משרד העבודה והרווחה: אנו מקווים כי תקנות הפיגומים החדשות יאושרו כפי שהבאנו אותם לכנסת

ביום ראשון, שר העבודה והרווחה, חיים כץ, הביא לאישור ועדת העבודה והרווחה את התקנות החדשות לפיגומים מחייבים בתקן אירופי. תוך בקשה מיוחדת לדון בזה לפני פיזור הכנסת. התקנות נועדו ליצירת סביבה בטוחה יותר באתרי הבנייה ולמיגור תאונות של פועלי בניין, בכללן תאונות קשות הנגרמות מנפילה בגובה. בחודשים האחרונים, השלים המשרד את הערכת השינוי הרגולטורי, ניסוח התקנות ופרסומן להערות הציבור.

מטרת התיקון בתקנות היא לקבוע הסדרים שישפרו את רמת הבטיחות באתרי בנייה, תוך התמקדות בטיפול באחד מגורמי הסיכון  העיקריים בענף זה והוא פיגומי הזקפים. לפי משרד העבודה והרווחה, התקנות המוצעות קובעות חובת שימוש בפיגומים העומדים בהוראות התקן הישראלי לפיגומים שאומצו מתוך התקן האירופאי המחייב. כמו כן, מחדדות התקנות המוצעות הוראות בעניין הגורם המורשה לתכנן הקמת הפיגום וכן לעניין הגורם המבצע את הקמה ופירוק של הפיגום. כמו כן, נקבעו הוראות המגבירות את אחריות מבצע הבנייה לבטיחות הפיגומים השונים.

ממשרד העבודה והרווחה נמסר כי התקן המחייב החדש נותן מענה טוב יותר לאיכות הפיגומים מבחינת החומרים מהם עשוי הפיגום, אופן ההרכבה שלו, היבטי תכנון שלוקח בחשבון את העומסים שעליו לשאת ועיקר יתרונו הוא בבקרת האיכות המוקפדת שיש לעמוד בה, כמוצר המחויב בעמידה בתקן.