אישה בהיריון, יחצ

דוח הלמ"ס: הפסקת היריון בקרב נשים בישראל - במגמת ירידה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני הבקשות לביצוע הפלה בשנת 2016, לפיהן 18,032 ביקשו לסיים את ההיריון. כמחצית מהמבקשות להפסקת ההיריון - נשואות

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שלישי) נתונים רשמיים בנושא פניות לוועדות להפסקת היריון בשנת 2016. אחת המגמות המרכזיות שמעלה הדוח היא ששיעור הפניות להפסקת היריון ממשיך במגמת ירידה שהחלה מאז סוף שנות השמונים של המאה הקודמת.

מהדוח עולה כי בשנת 2016 נרשמו 18,032 פניות של נשים לוועדות להפסקת היריון. זאת, לעומת 18,510 פניות בשנת 2015. נתונים אלו ממשיכים, כאמור, את מגמת הירידה בשיעור הפניות לוועדות להפסקת היריון בשלושת העשורים האחרונים. כמו כן, עולה כי אחוז האישורים לביצוע הפסקות היריון מתוך סך הפניות גבוה מאוד, ובשנתיים האחרונות עלה אף ליותר מ-99%.

 

 היריון
 

"ירידה מתמדמת במספר הפונות לוועדות להפסקת היריון" (פוטוליה)

 

שיעורי הפסקת ההיריון הנמוכים ביותר שנרשמו הם אלו של המוסלמיות והדרוזיות - 7.1 ו-6 בהתאמה מכל אלף נשים, כששיעור הפניות של נשים יהודיות נמצא במגמת ירידה מאז שנת 2006 ועומד על 9.4 מכל אלף נשים. לעומת זאת, בקרב המוסלמיות שיעורי הפניות להפסקת היריון נמצאים במגמת עלייה מתונה, אם כי השיעור ב-2016 נמוך מהשיעור ב-2015. עוד עולה כי בקרב נשים ללא סיווג דת חלה ירידה משמעותית לאורך השנים בשיעור הפניות, כמו גם בקרב הנוצריות שאינן ערביות.

כמו כן, שיעור הפניות לוועדות להפסקת היריון בקרב נשים יהודיות ילידות חו"ל היה גבוה מהשיעור שנרשם בקרב נשים יהודיות שנולדו בארץ – 15 פניות ל-1,000 נשים לעומת 8.2, בהתאמה. בקבוצת הגיל 24-15 השיעורים בקרב ילידות חו"ל גבוהים ביותר מפי שלושה לעומת ילידות הארץ. בגילי 40 ומעלה, לעומת זאת, כמעט ואין הבדל.  

מתוך כלל הפניות, 48.2% היו של נשים נשואות, 40.9% של נשים רווקות, 10.3% של גרושות, ו-0.5% של אלמנות. אחוז הנשואות מכלל הפונות לוועדות ירד בהדרגתיות מתחילת שנות ה-2000 ועד שנת 2007, כשהחל משנת 2008 אחוז הפניות שלהן החל לעלות בהדרגה, והגיע כאמור ל-48.2% מכלל הפניות.

שיעור הפניות לוועדות להפסקות היריון בישראל (9 לאלף נשים) נמצא ברמת ביניים בהשוואה למדינות מפותחות אחרות. שיעורים גבוהים יותר קיימים במדינות כמו שוודיה (17.6), אנגליה (16.6) וארה"ב (11.8). לעומת זאת, במדינות כמו פינלנד (8.2), גרמניה (5.7) ושוויץ (5.3) נרשמו שיעורי פניות נמוכים יותר.