"המקור": איך אביגדור ליברמן ניצח את מערכות אכיפת החוק?

מפגש דרמטי עם עדת המפתח שמוטטה את תיק החקירה, מסמכים פנימיים, ביקורים במדינות זרות וראיונות עם בכירי משרד המשפטים שמשתפים בהתלבטויות סביב התיק הגדול • תחקיר

איך ניצח אביגדור ליברמן את מערכות אכיפת החוק?  טיול בסמטאות הכי נוראיות של מערכת אכיפת החוק בישראל.

תחקיר "המקור" מביא בין היתר ראיונות עם שלושה מהפרקליטים המרכזיים שניהלו את התיק נגד ליברמן, ביקורים בקפריסין ובווינה במסגרת ההתחקות אחר חלק מהסיפורים שקשורים לתיק, חשיפת סיפור משנת 2010 על חומר שהוצע למשטרה תמורת כסף, גילוי שורה של מסמכים פנימיים של המשטרה והפרקליטות על ארבעת התיקים השונים כנגד אביגדור ליברמן - התיקים מהם נחלץ על לא עוול בכפו.

תגובת אביגדור ליברמן

מר ליברמן אינו מתעסק בפייק ניוז.

תגובת היועץ המשפטי לממשלה לשעבר יהודה וינשטיין

גברת מטעמכם התקשרה אלי. היא הקליטה אותי ללא ידיעתי. משכך, אינני רואה "לנהל דיאלוג" עמכם. תיק ליברמן לו היה מוגש היה מסתיים בזיכויו של ליברמן (אגב, זו היתה דעתם של כל חברי הצוות שאמורים היו להופיע בתיק לו הוגש). על פי הדין, תפקידו של היועץ המשפט לממשלה להורות על הגשת כתב אישום מקום שמתקיים סיכוי סביר להרשעה. בהעדרו של סיכוי כזה, אסור ליועץ להגיש כתב אישום.  כאמור, סיכוי כזה לא התקיים במקרה דנא. ככלל, זיכויים אינם בהכרח הדרך היעילה להילחם בפשיעה. ניתן לחשוב  על דרכים טובות מאלה. באשר לנימוקי, אלה כתובים בהחלטתי והחפץ יקרא שם.

תגובת תנ"צ (בדימוס) שלומי אילון, לשעבר ראש יאח"ה

בחקירה זו עסקו מיטב החוקרים של יאח"ה, הושקעו מירב האמצעים, ולא חסכנו כל מאמץ בכדי לחשוף את האמת ולהביא את החקירה לגמר המאפשר הגשת כתב אישום.  ואכן, באוגוסט 2009 הועבר תיק החקירה לפרקליטות, עם סיכום מפורט של התשתית הראייתית אשר לדעת המשטרה מאפשרת להגיש כתב אישום. כפי שפורסם מאוחר יותר, אף על פי שבתיק זה הוכנה בפרקליטות טיוטת כתב אישום וכמעט שלוש וחצי שנים לאחר שהתיק "התגלגל" בפרקליטות ואצל היועץ המשפטי לממשלה (כפי שתיארה זאת מנהלת המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה לשעבר עו"ד אביה אלף, בסיפרה "תיק ליברמן – כתב האישום שלא הוגש"), החליט היועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטין בדצמבר 2012 על סגירת התיק המרכזי מסיבת היעדר ראיות מספיקות

ובהתייחסות פרטנית לנקודות שהעליתם:

.1  בחלוף 10 שנים מאז האירועים, הסיטואציה הספציפית (בה הציע עד להקליט את מר ליברמן - "המקור") המתוארת אינה זכורה לי. יחד עם זאת, אין לקשור בין אי ביצוע הקלטה כמתואר, לבין הטענה כי "לא ניתן להקליט שר בלי לקבל אישורים נדרשים", משום שאילו היתה הצדקה מבחינת טובת החקירה לביצוע פעולה כזאת, היתה מועברת מיד בקשה לגורמים המוסמכים לאשרה, כפי שהתקבלו עשרות אישורים לביצוע פעולות חקירה הדורשות אישורים.  אולם נראה שבמקרה זה לא היתה הצדקה מבחינת טובת החקירה לביצוע פעולה כזאת.

 *  כאן המקום לציין כי העד היה מעורב/חשוד בפרשה, ומעצרו אף הוארך ע"י בית המשפט. מטרת הקלטה היא איסוף ראיה אוביקטיבית שתוכל לשפוך אור על העובדות בכדי להגיע לחקר האמת. אין הקלטת שיחה בין שני מעורבים שאינם יודעים על קיומה כהקלטת שיחה על ידי אחד הצדדים, כשהוא עצמו חשוד וכוונותיו חשודות, וקיים החשש כי יביים הקלטת שיחה (בעצמו או עם החשוד האחר) בכדי ליצור "ראיות חדשות", אשר לא זו בלבד שלא תתרומנה לחקר האמת אלא אף תחבלנה בה!

2. בתיק זה קויימו הערכות מצב שוטפות מעת לעת, בהשתתפות החוקרים, הפרקליטים המלווים, ראש יאח"ה (הח"מ), וניצב סגלוביץ' (שהיה תחילה ראש להב ואח"כ ראש אח"ם). ראוי לציין שמועד עיכוב החשודים לחקירה היה כבר שלוש וחצי שנים ממועד פתיחת החקירה, חמישה חדשים לאחר שבית המשפט העליון התיר למשטרה לעיין במסמכים שנתפסו במשרדו של עו"ד מני ,וארבעה חודשים לאחר חיקור דין בקפריסין ממנו שבו החוקרים עם ממצאים שקידמו מאד את החקירה.

ההחלטה על מועד המהלך של עיכוב חשודים לחקירה התקבלה על ידי ניצב סגלוביץ' משום שבמועד זה החקירה הבשילה למהלך הזה.

כמובן, שניתן להמשיך ולחקור ללא גבול, אך יש למצוא את נקודת האיזון הנכונה לסיום החקירה, ונקודה זו היא נקודת ההבשלה של החקירה.

בהחלטה לגבי המועד המתוכנן עודכנו מנהלת המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, פרקליט המדינה, והיועץ המשפטי לממשלה.

*  לא היה אישור לחקור גם את ליברמן במועד זה אלא בסמוך לאחר הבחירות.

בחקירתו אכן התקבל הרושם שהוא מכיר חלק מהחומר שבידי החוקרים.

יצויין כי:

א. המעורבים שנחקרו קודם לכן, שוחררו בתנאי שלא יצרו קשר עם ליברמן.

ב. במהלך חקירותיו וככל שהחקירה התקדמה, הלכה וגברה התחושה שיש הדלפות מהחקירה לליברמן ו/או למעורבים אחרים.

3. למיטב זכרוני, אכן לא קיבלנו אישור לחקירת עו"ד יעקב נאמן (ז"ל)

תגובת ניצב (בדימוס) יואב סגלוביץ' לשעבר ראש אגף חקירות במשטרה

איני מתכוון להתייחס לנאמר בדיונים פנימיים בזמן ששימשתי בתפקיד ראש אגף חקירות ומודיעין .

באופן עקרוני ההחלטה לעבור לחקירה גלוייה נעשתה בתאום ביני ליועץ המשפטי דאז מני מזוז ופרקליט המדינה משה לדור. היחידה החוקרת היתה ערוכה ומוכנה היטב לחקירה, ההחלטה על העברת תיק לפרקליטות הינה בסמכות ראש אגף החקירות והמודיעין והיתה מתואמת עם היועץ המשפטי ופרקליט המדינה .

החקירה היתה יסודית וממצה, חוו״ד המשטרה בסיומה היתה כי יש תשתית ראייתית מספקת. היועץ המשפטי יהודה ווינשטיין החליט להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע בשורה ארוכה של פרשות ( כולל mayflower). לאחר השימוע החליט  היועץ לסגור את התיק ולא להגיש כתב אישום בניגוד לעמדתו החולקת של פרקליט המדינה.