המוסד לביטוח לאומי, חדשות עשר

הבור בביטוח הלאומי: במוסד דורשים להעלות התשלום החודשי

לטענת המוסד, עם השנים התשלומים שמועברים לאזרחים גדלו אך ההכנסות לא גדלו בהתאם. מוקדם יותר הודיע שר הרווחה כץ על ביטול ההפרשות השנתיות למשרד האוצר

כחלק מהדרכים להתמודדות עם הבור הכלכלי שנוצר בביטוח הלאומי דורשים במוסד להעלות את דמי הביטוח שכל אחד מהעובדים משלם למוסד. ההסבר מאחורי הצעד הוא שעם השנים, התשלומים של הביטוח הלאומי לאזרחים גדלו אך ההכנסות לא גדלו בהתאם ולכן אנו מצויים על ספו של גירעון.

בעוד ארבע שנים צפוי להיגמר הכסף ואז המוסד יתחיל להשתמש בחסכונותיו. כשאלה ייגמרו, לא יהיה כסף לקצבאות. על הרקע הזה הודיע היום שר הרווחה חיים כץ שהוא מבטל את הזרמת העודפים שנצברים מדי שנה למשרד האוצר. צעד שזכה לתגובה תקיפה מצד משרדו של השר משה כחלון.

במכתב ששלח לראש הממשלה, בנימין נתניהו, כתב כץ: "חלקן של ההחלטות הננקטות ע"י נציגי האוצר, מעלה חשש לקיימות המוסד לזמן ממושך כמתחייב מעצם טבעו ויכולתו למלא את התחייבויותיו כלפי הציבור, אשר שם בו את מבטחו. בהקשר לכך בישיבות הגורמים המקצועיים במוסד, במליאת המועצה ובוועדות הכספים והביקורת שלה, עלתה חדשות לבקרים סוגיית האיתנות הפיננסית של המוסד ואי יכולתו כבר בעתיד הקרוב, לעמוד במלוא התחייבויותיו כלפי מבוטחיו".

עוד הסביר: "ב-2009 הוקמה ועדה, שכללה את בכירי הכלכלנים במשק, בחנה דרכים לשמירה על האיתנות הפיננסית של הביטוח הלאומי.. המלצות הועדה היו חד משמעיות בצורך של המוסד לנהל קרנות עודפים באופן עצמאי במקביל להעברת שווי הקרן הנוכחית כולה לרשותו. המלצות הוועדה מקבלות עיגון מובהק במסגרת תוצאות מחקרי עומק, שבחנו בין היתר את האופן שבו מתנהלות מערכות מקבילות בעולם המערבי. זאת ועוד, ההסכם שנחתם בין ממשלת ישראל, באמצעות משרד האוצר, והמוסד לביטוח לאומי בשנת 1980 נחתם לפני כארבעה עשורים, במהלכם השתנו "סדרי עולם" במערכות הביטוחיות, כשלשינויים בדפוסי החיים ובעיקר בתוחלת שלהם, יש השלכה ישירה על התנהלות המוסד, המחייבת קבלת החלטות עצמאיות בכל הנוגע לליבת הפעילות שלו".

כמו כן, טען השר כץ כי "במהלך השנים וביתר שאת באלה האחרונות, עצמאות המוסד פחתה כאשר אגף התקציבים, בעיקר באמצעות חוק ההסדרים, כופה ללא תיאום עם נציגי המוסד, החלטות חד צדדיות הפוגעות ביכולתו לייצג נאמנה את חובותיו הבסיסיות כלפי מבוטחיו".