חשיפה: טיוטת דוח ועדת המכינות; ההורים: "מתעלמים ממחדל האסון"

לידי חדשות עשר הגיע המסמך שחיברה הוועדה, ובו מפורטים הליכי החקיקה המתוכננים וחלוקת האחריות בין משרדי הממשלה. ההורים השכולים: ההסדרה נעשית באופן חלקי ולא ממצה

הוועדה להסדרת הפיקוח על המכינות הקדם צבאיות בראשות מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, ובהשתתפות נציגי משרד הביטחון, משרד החינוך ומועצת המכינות הקדם צבאיות ישבה בחודשים האחרונים לגיבוש החלטות אופרטיביות בנושא, וצפויה בימים הקרובים לפרסם את מסקנותיה. לידי חדשות עשר הגיעה טיוטת הדוח המלא שנפרשת על פני 86 עמודים ובו פירוט האמצעים שהחליטה הוועדה לנקוט כדי למנוע את האסון הבא.

לפני שלושה שבועות נחשפו בחדשות עשר המסקנות המרכזיות של הוועדה, שהוקמה בעקבות אסון השיטפון בערבה שבו נהרגו תשע נערות ונער ממכינת "בני ציון".

טיוטת הדוח המלאה:

 
 
 

בדוח נכתב כי "כללי ההכרה (הקיימים) אינם מסדירים את נושא הטיולים הפרטניים ופעילויות החוץ ואין בהם דרישה לפעול לפי נהלי משרד החינוך או נהלים אחרים. לכן, במצב המשפטי הקיים משרדי החינוך והביטחון אינם מוסמכים לחייב את המכינות לפעול באופן מסוים, והפיקוח של המשרד על המכינות אינו נוגע להיבטים אלה".

בעקבות זאת, הדוח מפרט את שינויי החקיקה שייעשו באמצעות שורה של תקנות חדשות שיעגנו את אחריות מנהלי המכינות ויחלקו את אחריות הפיקוח בין משרדי החינוך והביטחון: "הוספת הבהרה לפיה ראש המכינה אחראי על כלל אורחות החיים וההתנהלות השוטפת במכינה, לרבות ביטחונם ובטיחותם של חניכיה; הוספת סעיף לפיו על המכינות לפעול בנושאי טיולים, פעילויות חוץ, לרבות ניווטים, בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך; הוספת סעיף לפיו על המכינות לפעול בנושא כושר גופני בהתאם לנוהל שיגובש על ידי משרד הביטחון לצורך זה; חידוד סעיף הפיקוח: משרדי החינוך והביטחון יפקחו על התכנית החינוכית ותכנית ההכנה לצה"ל של המכינות".

  טיוטת דוח המכינות

טיוטת דוח המכינות( חדשות עשר)

 

המכינות יוכפפו לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך תוך התאמות ייחודיות לצרכיהן בשונה מאלה של תלמידי בתי הספר. לאחר הצגת מסקנות הדוח, יפורסמו כמה חוזרי מנכ"ל מפורטים שיסדירו סוגיות אלה, בין היתר "הוועדה החליטה לחייב את המכינות לפעול בתחום ביטחון ובטיחות בטיולים ופעילויות חוץ". עוד יפורסם כי "בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל כולל התאמות לפעילויות הייחודיות של המכינות; על פעילות מכינה בנוגע לטיולים ופעילות חוץ אשר משתתפים בה תלמידים תהיינה על פי חוזרי מנכ"ל משרד החינוך ככתבן וכלשונן ללא הנהלים המיועדים למכינות".

כמו כן, תהיה ביקורת אקטיבית של משרד החינוך על המכינות, בתחום טיולים ופעילויות חוץ. "יחידת הפיקוח והבקרה על הטיולים של המשרד תבצע בקרה מדגמית על פעילות המכינות בתחום זה", נכתב בטיוטא.

 חילוץ הנערים בנחל צפית
 

חילוץ הנערים בנחל צפית(חדשות עשר )

 

יתווסף כוח אדם משמעותי לטובת הפיקוח, יוגדרו תפקידי פיקוח במכינות ויבוצעו הכשרות בנושא טיולים ופעילויות חוץ, כל אלה יוסדרו בחקיקה: "ראש המכינה יעבור הכשרה של תשע שעות; בכל מכינה ימונה רכז טיולים ופעילויות חוץ ויוכשר במשך 40 שעות ובכל שנה רענון של 9 שעות נוספות; יוכשרו כמה מדריכים כממוני טיול ויעברו הכשרה של 9 שעות סביב "קבלת החלטות במצבים משתנים".

המכינות יוכפפו לחדר מצב משרד החינוך, כאמור תוך התאמות לצרכיהן הייחודיים. יפורסמו נוהלים לרחצה בגבים, במעיינות ובים. מדריך או חניך יעבור הכשרה כדי לתפקד על תקן מציל.

באשר לנוהלי הכנה לצה"ל, "משרד הביטחון יוביל מהלך של הסדרה לכל תוכנית הכנה לשירות צבאי, לרבות אימון גופני, הכוללת כתיבת נהלים, בקרה ופיקוח על כלל פעילות ההכנה לשירות צבאי של המכינות".

ההורים השכולים לא מקבלים את מסקנות הוועדה וטוענים כי זו כשלה בתפקידה. פרקליטיהם, עורכי הדין אלי זהר, אפרת רייטן ודנה קאופמן, שיגרו מכתב ליו"ר הוועדה, מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב, ובו כתבו כי "הסדרה זו נעשית באופן חלקי ולא ממצה, תוך הותרת פעילויות חוץ רבות של המכינות ללא הסדרה, והכל – על מנת לשמור על 'עצמאות' המכינות, גם במחיר של פגיעה בביטחון החניכים". עוד נכתב כי "במקום לנצל את האירוע הטראגי לצורך בדק בית עמוק ויסודי והסקת מסקנות מתבקשות, משרד החינוך ומשרד הביטחון ממשיכים בניסיון להתנער מאחריותם ולהעביר את מלוא כובד האחריות לראשי המכינות".

נרות זיכרון בכניסה למכינת בני ציון
 

נרות זיכרון בכניסה למכינת בני ציון(חדשות עשר )

 

ההורים השכולים טוענים במכתב כי "טיוטת דוח ההסדרה מתייחסת רק לסוגיה הצרה של הטיולים ופעילויות החוץ, אף שברור כי ההסדרה צריכה להיות נרחבת ומקיפה ביחס לכל רבדי פעילות המכינות הקדם צבאיות, כגון: נושא התחבורה, בטיחות מבנים, תזונה, אבטחה וכו'".

הדוח הסופי, שייתכן ויכלול שינויים של הרגע האחרון לעומת הטיוטה, צפוי להתפרסם בימים הקרובים.

לפני כחודשיים החליטה מועצת המכינות הקדם צבאיות שיש לסגור לשנה את מכינת "בני ציון". "אנו סבורים שאין לפתוח את המכינה לפני השלמת תהליך בנייה מחדש", נכתב בהודעת הוועד המנהל של המועצה. ברוב גדול הצביעו חברי הוועד כי יש לסגור את המכינה, זאת כדי להתארגן מחדש כאמור, להחליף את הצוות החברתי והמקצועי, ולהפיק לקחים. בהודעתה נמסר כי "המועצה רואה ערך גדול בהמשך קיומה של מכינת בני ציון כחלק ממפעל המכינות".

ממשרד החינוך נמסר בתגובה לפרסום: "משרד החינוך מייחס חשיבות רבה לשיח עם הורי הנספים באסון נחל צפית אשר איבדו את היקרים להם מכל. המשרד מינה ועדה על מנת להפיק לקחים ולמנוע מקרים מעין אלה בעתיד. טיוטת הדוח המסכם את עבודת הועדה הועברה להורים כדי לקבל את התייחסותם. המשרד ילמד את ההערות ויפעל בהתאם".