שרת המשפטים, איילת שקד, הכנס השנתי של עורכי הדין

"שמירה על הצדק": שקד ועורכי דין מברכים על הנוהל החדש בביהמ"ש

האיסור על קשר בין שופטים לגורמי תביעה בעקבות חשיפת חדשות עשר תואר ע"י עו"ד אורון שוורץ כ"מהפכה של ממש". שרת המשפטים: "אל לו לאף אחד להקל ראש בחזקת החפות"

פרסום הוראת הנוהל של נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, שקובעת כי ייאסר כל קשר לא רשמי בין שופטים ובין גורמי תביעה וחקירה בבקשות לפני הגשת כתב אישום, עוררה תגובות במערכת הפוליטית ובמערכת המשפט. שרת המשפטים איילת שקד אמרה בתגובה להחלטה כי "אדם מהיישוב הנלקח למעצר מאבד את עולמו ברגע. לכל אדם עומדת חזקת החפות, ואל לו לאף אחד להקל בה ראש. היעדר מצג של נייטרליות בניהול המשפט, ואף למראית עין בלבד, מהווה פגיעה קשה בתחושת הצדק".

עוד הוסיפה השרה שקד כי "לאחרונה הודעתי על רפורמת ההליך ההוגן, במסגרתה אפעל לביצור זכויות החשודים בישראל. אני בטוחה שנוהל הנשיאה יישם את המלצות צוות השופט אלרון בנושא מערכת היחסים בין נציגי התביעה לשופטים באופן מיטבי, ורואה בו חלק בלתי נפרד מהמהלך. רק שמירה על זכויות החשודים תשמור על חירותם".

עוד כתבות בחדשות עשר >>

"הביקור בישראל השפיע על הנסיך - שהגדיר את השלום כמשימת חייו"

האלימות בכבישים: נהג ירה לעבר רכב אחר בתל אביב • תיעוד

אביו של התוקף בעפולה: "לא השתקם מהתאונה שעבר - הוא לא סבלני"

 השופטת פוזננסקי כץ ועו"ד שחם-שביט
 

השופטת פוזננסקי כץ ועו"ד שחם-שביט (חדשות עשר, צילום מסך ביוטיוב)

 

לשכת עורכי הדין בירכה אף היא על הנוהל החדש "תכליתו של נוהל זה היא לוודא שלא תתרחשנה תקלות מצערות מסוג אלה שהתוודענו אליהן לאחרונה", נמסר. "נהלים אלה מחדדים את ההתנהלות המקצועית המתבקשת בין גורמי התביעה והאכיפה, כמו גם סניגורים, לבין גורמי המשפט היושבים בדין ותכליתם לגרום לכך שלא תהיה תחושה של אפליה או משוא פנים למי מהצדדים או כל קשר שיש בו כדי לעורר תחושה של הליך משפטי בלתי תקין ו/או בלתי שקוף".


על פי הודעת הלשכה, "חשוב שבכל בתי המשפט בארץ יהיה נוהל אחיד, שכן עד להתקנת נוהל זה נחשפנו לנהלי עבודה שהשתנו מבית משפט למשנהו, תופעה זו אינה רצויה וטוב שתסתיים. אנו מאמינים שעם כניסתו לתוקף של נוהל הנשיאה ייגבר האמון בהליכים המשפטיים המתנהלים בבתי המשפט".

מהסניגוריה הציבורית נמסר כי "הסניגוריה הציבורית מברכת על הנוהל החשוב שפורסם היום על ידי הנהלת בתי המשפט. הנוהל קובע כללים חשובים שנועדו להבטיח שלא תיווצר תקשורת לא ראויה בין השופטים לבין רשויות התביעה, והוא יתרום להגינות הליך המעצר, שיש בו פוטנציאל מובנה לפגיעה חמורה בזכויות היסוד של החשודים".

עוד נמסר כי "הסניגוריה הציבורית בירכה על הקמת צוות הבדיקה על ידי הנשיאה חיות, ועל הבחינה המעמיקה שהתאפשרה במסגרתו. הסניגוריה הביעה עמדתה בכתב ואף הופיעה בפני הצוות, וניכר שעמדתה והנתונים שהוצגו על ידה, השפיעו על המסקנות הסופיות, באופן שיאפשר תיקון ליקויים הקיימים כיום בהליך".

"החלטה היסטורית וחשובה"

"הוראות אלה מהוות ניסיון אמיתי לאזן מחוסר השוויון הקיים לצערנו בהליך הפלילי בין נציגי המדינה לבין חשודים ונאשמים", נמסר ממשרד נוי-סננס-שפרלינג-חצרוני. עו"ד אורון שוורץ, ממשרד שוורץ-נרקיס, אמר כי "נוהל זה הוא מהפכה של ממש בשאלת היחסים הבלתי פורמליים בין גורמי שיטור, תביעה ושיפוט שנוצרו במשך 70 שנות מערכת המשפט. מפגשים בלשכות השופטים היו הכל מלבד מראית פני הצדק והודעות הוואטסאפ היו אך המשך אותה אינטימיות בלתי תקינה".

עו"ד איל בסרגליק, יו"ר הוועדה לעניינים פליליים בלשכת עורכי הדין, התייחס אף הוא לנוהל החדש: "אני סבור שטוב נעשה כשהסתיים הקשר הבלתי אמצעי בין השופטים לתביעה. הדבר יצר לפחות למראית עין תחושה שאינה נוחה. אני סבור שטוב  שכעת הדבר מוסדר במיוחד לנוכח פער העמדות הבלתי אפשרי בתיקים פליליים בהם אין לסניגור את חומר החקירה בשלב המעצרים". 

 עו"ד איל בסרגליק
 

עו"ד איל בסרגליק (חדשות עשר)

עו"ד דניאל חקלאי אמר כי "מדובר בהחלטה היסטורית וחשובה מאין כמוה שתוליד ביטול של נוהג בעייתי שהתקיים לאורך שנים במסגרתו התקיים קשר לא רשמי ובעייתי בין חוקרי משטרה לשופטים בלשכות השופטים". עוד הוסיף כי "איש אינו חושד חלילה שהשופטים פעלו שלא כדין (וגם נציגי המשטרה הם אנשים הגונים על פי רוב) אך היה בכך טעם לפגם. הנוהל החדש יבטיח הליך גלוי יותר ושקוף יותר בשלב קריטי מאד שבו קיים מראש יתרון מובנה למשטרה על פני החשוד הנחקר וסנגורו".

עו"ד יעקב שקלאר אמר כי מדובר ב"נוהל מבורך וחכם שישמור על האובייקטיביות של השופט וכן על מראית פני הצדק ויגביר את אמון הציבור במערכת המשפט". עו״ד אורי קינן, מ״מ ראש לשכת עורכי הדין שהופיע בפני הוועדה, אמר ״אני שמח ומעריך מאוד את עבודת הוועדה היסודית והמהירה ואת הנוהל שפורסם מאת נשיאת בית המשפט העליון״.

 עו"ד שחר חצרוני
 

עו"ד שחר חצרוני(חדשות עשר )

 

ההוראה, שתיכנס לתוקפה ב-6 בספטמבר, מתייחסת למספר היבטים בקשר בין הגורמים והשונים וקובעת כי הקשר בין השופט ובין גורמי החקירה והתביעה וכל גורם המופיע בפניו בבקשות השונות יתקיים אך ורק במהלך הדיון המתקיים בפניו בבקשה והשופט יימנע מכל קשר ישיר או בלתי פורמאלי אחר עמם. כמו כן, נקבע כי בקשות מעצר ובקשות למתן צווים יוגשו בשעות העבודה הרגילות למזכירות בית המשפט. לא תתאפשר הגשת בקשות במישרין לשופט או למי מאנשי לשכתו, בלשכתו או באולמו.

עוד נכתב בהוראה כי  בכל בית משפט שבו נדונות בקשות מעצר או בקשות למתן צווים ייקבעו נשיא בית המשפט או סגניו את הרכב השופטים שידון בהן. בנוסף, חומר החקירה יוצג לשופט במהלך הדיון באולם ביהמ"ש בין בדיון המתקיים במעמד כל הצדדים ובין בדיון המתקיים במעמד צד אחד. ככל שהדבר נדרש, יפסיק השופט את הדיון ויעיין בחומר החקירה בלשכתו ללא נוכחות מי מהצדדים.

בנוסף נקבע כי בתיקי חקירה רחבי היקף, ועל פי בקשה מנומקת שתוגש, רשאי בית המשפט להתיר לנציג היחידה החוקרת להגיש את חומר החקירה מראש באמצעות המזכירות. השופט או אנשי לשכתו לא יקיימו קשר ישיר מול נציג היחידה החוקרת לעניין קבלת חומר החקירה. כמו כן, כל דיון בבקשה יתועד בפרוטוקול וכן יתועדו כל המסמכים שהוגשו במהלך הדיון. בנוסף, החלטות בבקשות מעצר ובבקשות למתן צו יינתנו ויתועדו במערכת "נט המשפט", למעט במקרים חריגים ובאישור נשיא ביהמ"ש או סגנו.

 אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון
 

אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון (אתר ביהמ"ש העליון)

 

הנוהל גובש בעקבות החלטת נציב תלונות הציבור על שופטים, המשנה לנשיא (בדימוס) אליעזר ריבלין, שניתנה בבקשת בירור שהוגשה לו בידי שרת המשפטים ונשיאת בית המשפט העליון בעניינה של השופטת פוזננסקי-כץ. בהחלטתו המליץ הנציב לשרת המשפטים להביא את השופטת בפני בית דין משמעתי וכך נעשה. כמו כן המליץ הנציב לאסתר חיות לתת את דעתה לכשלים המערכתיים שנתגלו בבית משפט השלום בתל-אביב.

מדוברות מערכת בתי המשפט נמסר כי "הוראת הנוהל הותקנה בהמשך להחלטת הנציב בדבר כשלים מערכתיים נקודתיים שהתגלו בבית משפט השלום בתל אביב-יפו, אך היא נושאת אופי כללי ומיועדת ליצור כללים אחידים שישמרו על תקינות ההליך השיפוטי, על השוויון בין בעלי הדין, מתוך החשיבות הרבה שמערכת בתי המשפט מייחסת לנראות של ההליך השיפוטי. זאת בפרט בשלב של טרם הגשת כתב האישום, כאשר החשוד אינו זכאי לקבל לידיו את חומר החקירה.

השופטת חיות אמרה: "אני מודה לחברי צוות הבדיקה על המלצותיהם. ניתנה לנו כמערכת הזדמנות לתת מענה הולם בשקיפות ובמקצועיות לכל ליקוי מערכתי. הוראת הנוהל תיצור אחידות בטיפול בבקשות בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, תסייע להסדיר את ממשקי העבודה בין שופטים ובין גורמי התביעה והחקירה ותחזק את אמון הציבור במערכת".

 עו"ד ארז אבוהב
 

עו"ד ארז אבוהב (חדשות עשר)

 
 עו"ד אורי קינן

עו"ד אורי קינן(חדשות עשר )