עשר ורשת, חדשות עשר, רשת

ערוץ עשר ורשת חתמו על מזכר הבנות בנוגע למיזוג

המסמך הוגש לממונה על ההגבלים העסקיים, כדי שיחליט אם לאשר את המהלך. "המיזוג יאפשר להציע לקהל הישראלי טלוויזיה טובה יותר"

כחצי שנה לאחר פיצול ערוץ 2, בעלי המניות של ערוץ עשר ובעלי המניות של רשת העבירו לממונה על ההגבלים העסקיים מזכר הבנות שעליו חתמו בנוגע למיזוג שתי החברות.

בהתאם למזכר ההבנות, השליטה בחברה הממוזגת תהיה של בעלי מניות רשת. לפי הודעת חברת RGE, בעלת השליטה בערוץ עשר, "איוש המשרות בחברה הממוזגת ייקבע רק לאחר אישור הממונה ויתר הרגולטורים כנדרש, מתוך כוונה משותפת של הצדדים לשמר את כוח האדם האיכותי של שני הערוצים, ובהתחשב בתחומי ההתמחות המשלימים של שתי החברות".

"מיזוג החברות יאפשר להציע לקהל הישראלי טלוויזיה טובה יותר, ולשמר את הפלורליזם התקשורתי", לשון ההודעה.