"המשתטחים": לא רק צדיקים - איך צמחה תופעת קברי הצדיקות?

"עצם זה שמדובר באישה - ככה גם אנחנו יכולות להתחבר": התופעה שאינה שמורה לגברים בלבד מתרחבת, אך יחד איתה גם שאלות על הקשר בין הדרת הנשים לבין דחיקת המסורתיים