השכל נגד האמונה התמימה: איך הפכה ישראל לארץ קברי הצדיקים?

חלוקת הארץ ב-1948 הביאה ליצירת אתרים קדושים בישראל. יש הטוענים כי הצדיקים כלל אינם קבורים שם, לעומתם יש המדגישים את קסם וכוח האמונה התמימה. "המשתטחים", פרק ב'