10tv, 10tv

ספין בחירות? ח"כ אורלב מציע: "חוק יסוד בית המקדש"

ח"כ זבולון אורלב מהבית היהודי הכין תוכנית מפורטת לבניית בית המקדש השלישי. בתוכנית התמודדות עם בג"ץ והשאלות ההלכתיות הנלוות. "אין להחביא את הסוגיה מתחת לשולחן", מסר אורלב

  • פורסם ב:
  • 30/07/2012 22:47
  • |
  • עודכן ב:
  • 31/07/2012 00:05
  • |
  • כתבים:
  • נדב פרי

(2:13 דקות)

במאמר שפרסם בסוף השבוע האחרון, יום לפני שצוין 9 באב, ח"כ זבולון אורלב מהבית היהודי טען כי לא נצטרך לצום יותר, מאחר והכין תוכנית מפורטת לבניית בית המקדש השלישי. בתוכנית הצעה להתמודד עם העולם המוסלמי, עם ההיבטים ההלכתיים וגם חקיקת חוק יסוד בית המקדש.

 

"העולם המוסלמי בוודאי יפתח במלחמת עולם אם מדינת ישראל והעם היהודי יסירו את המסגדים בהר הבית, אולם ההיסטוריה מלמדת כי אין להתייאש", כתב אורלב, שהדגיש כי קיימים צרכים נוספים שעמם צריך להתמודד. "התגברות על הקשיים ההלכתיים בסוגיות שונות כמו אפר פרה אדומה, ייחוס כוהנים, המיקום המדויק של קודש הקודשים."

 

"כדי למנוע התערבות בג"ץ יהיה צורך לחוקק חוק יסוד: הקמת בית המשפט השלישי. החוק יסמיך את הממשלה לבצע את הפרויקט לגייס עבורו את התקציב, החוק גם יגן מפני טענות של קיפוח, אי שוויון נשים בעבודת בית המקדש ואולי גם טענות של צער בעלי חיים בהקרבת קורבנות", סיכם את המאמר.

 

ח"כ אורלב אמר בתגובה: "המאמר מדבר בעד עצמו, גם אם הקמת בית המקדש לא נראית אקטואלית, אין להחביא את הסוגיה מתחת לשולחן".