אישה מנחה ישיבה (אילוסטרציה), Getty Images / אימאג'בנק

שיעור אבטלת נשים בישראל ירד - אך עדיין גבוה משל הגברים

נתונים שפרסם משרד העבודה לרגל יום האישה מעידים על מצב טוב ביחס ל-OECD, אולם המידע מראה כי גם בתחום זה ניכרים פערים בין המינים. כץ: "מברך על הנתונים המעודדים"

לרגל יום האישה הבין-לאומי, שירות התעסוקה במשרד העבודה והרווחה פרסם היום (שלישי) נתונים המעידים על ירידה באבטלה בקרב נשים בישראל, הגדולה במעט מהירידה באותם מדדים בקרב גברים באותה התקופה.

כך למשל, בשלוש השנים האחרונות ירד מספרן של כלל הנשים המתייצבות בלשכות התעסוקה בשיעור של 24%, כשבאותה התקופה ירד מספר הגברים המתייצבים ב-20%. עוד נמצאה באותן שנים ירידה של 38% במספר הנשים התובעות הבטחת הכנסה, לעומת ירידה של 32% באותו נתון בקרב הגברים. עיקר הירידה בנתון זה חלה בקרב נשים צעירות בגילאי 18-34, 55%, בעוד מעל גיל 34 עומד הנתון על 29%. 

למרות השיפור במדדי הנשים, שיעור המובטלות עדיין גדול משיעור המובטלים: 3.7% מהגברים הוגדרו בלתי מועסקים בינואר 2018, לעומת 3.9% מהנשים. בתוך כך, מספרן של הנשים בישראל התובעות דמי אבטלה ירד ב-6.6% בשלוש השנים האחרונות, בעוד שהנתון המקביל בקרב גברים ירד ב-10.2%.

יש לציין כי שיעור ההשתתפות של נשים בגילאי 64-25 בכוח העבודה בישראל גבוה מהממוצע במדינות ה-OECD. בשנת 2016 עמד נתון זה על 75.1%, בעוד ממוצע ה-OECD עמד על 68.1%. 

 שר הרווחה, חיים כץ
 

שר העבודה והרווחה, חיים כץ (חדשות עשר)

 

מחקר שערך שירות התעסוקה ביחס ל"פיטורי הקיץ", הפסקת עבודה תקופתית וזמנית על רקע ירידה בפעילות של מקום העבודה, מצא פגיעה חמורה יותר בנשים. בעוד מספרם של גברים התובעים אבטלה בחודשי הקיץ עלה קלות בשיעור של כ-3% ביחס למספרם בחודש ממוצע, בקרב נשים עלה מספרן של תובעות אבטלה בחודשים אלו בכ-24%. מרבית מפוטרי ומפוטרות הקיץ הן עובדות בענף ההוראה, החינוך וההדרכה.

"אני מברך על הנתונים המעודדים בנוגע לשילוב גובר של נשים בשוק העבודה", אמר שר העבודה והרווחה חיים כץ, "פעילות משרד העבודה והרווחה ושירות התעסוקה מביאה לכך שיותר נשים, ובמיוחד בשכבות המוחלשות, יוצאות ממעגל הקצבאות ונכנסות לעולם התעסוקה. פעילות מבורכת זו הכרחית לחיזוק החוסן הכלכלי והחברתי ובכוונתי להמשיך ליישמה".