10tv, 10tv

בלעדי: בגיל 21 וללא ניסיון - הטייקון שמינה את בנו לדירקטור

"פוליגון", החברה בשליטת קובי מימון, בחרה למשרת הדירקטור דווקא את בנו ניר, רק בן 21, ונטול ניסיון מקצועי. המשקיעים פתחו במרד שכלל הצבעות נגד עמדת ההנהלה, אבל במשפחת מימון התעקשו להוריש את התפקיד מדור לדור • "אנליסט"

האב, הבן וחברת הנדל"ן.

 

"פוליגון", החברה בשליטת קובי מימון, בחרה למשרת הדירקטור דווקא את בנו ניר, רק בן 21, ונטול ניסיון מקצועי.

 

כתבות נוספות בחדשות עשר >>

המתיחות בשטחים היא רק קדימון, המבחן האמיתי יהיה מחר· פרשנות

אישום: יו"ר איגוד המוניות סיכל את תוצאות המכרז בנתב"ג

אוסטרליה אמרה "כן" לנישואי גאים - ומה עם שאר העולם?

 

בהצהרה של ניר הצעיר הוא טען שדווקא יש לו כישורים למשימה: למשל תואר ראשון במתמטיקה עיונית מאוניברסיטת תל אביב, ותעודת בוגר קורס דירקטורים במרכז הישראלי לניהול.

 

בשיחה עם חדשות עשר הוסבר לנו כי ניר התקבל לקורס כיוון שהיה מיועד מלכתחילה למשרת הדירקטור, כך שהכל היה מכור מראש. בתגובה למינוי, המשקיעים פתחו במרד שכלל הצבעות נגד עמדת ההנהלה, אבל במשפחת מימון מתעקשים להוריש את התפקיד מדור לדור.

 

ניר מימון, דירקטור בן 21, בחברה של אביו קובי מימון
 

ניר מימון, דירקטור בן 21, בחברה של אביו קובי מימון(חדשות עשר)

האם ברשות לניירות ערך ימשיכו לשבת בצד, בזמן שהטייקונים ממנים את ילדיהם לדירקטורים בחברות בורסאיות שרובן שייכות בעיקר לכולנו? האם מי שלא יודע לנקוב אפילו בשם של חברה אחת שבה עבד בשנים האחרונות, יידע לפקח על הנהלה של זרוע נדל"ן שלמה, בשווי מעל ל-100 מיליון שקלים?

 

חברת פוליגון מסרה בתגובה: "מינויו של מר ניר מימון הובא לאישור האסיפה הכללית בשקיפות מלאה ואושר בהתאם להוראות החוק. יצוין, כי מר מימון אינו זכאי לתמורה כלשהי בגין כהונתו, למעט ביטוח נושאי משרה. ביטוח כזה אינו מחויב באישור האסיפה הכללית אלא בהחלטת דירקטוריון, והיא נכנסה באופן טבעי לתוקף רק לאחר מינויו כדירקטור. החברה עובדת בשקיפות מלאה מול בעלי מניותיה, והעובדה כי חלק מההחלטות שהובאו להצבעתם לא אושרו, אינה מצביעה להבנת החברה על "מרד" מצד המשקיעים אלא על חילוקי דעות לגיטימיים".

 

  • תגיות: