,

חלום הדירה מתרחק: שפל של 8 שנים ביכולת הרכישה

מנתונים של בנק הפועלים עולה כי מאז שנת 2003, לא היה כל כך קשה לקנות בישראל דירה למגורים. על פי הנתונים, מחירי הדירות עלו בשנה האחרונה ב-16%, הריבית הממוצעת על המשכנתאות עלתה ב-1%, השכר הממוצע נותר פחות או יותר ללא שינוי. ההערכה היא שנגיד בנק ישראל שוב יעלה מחר את הריבית ב-0.25%

(1:43 דקות)