10tv, 10tv

פאנל "שישי": תוקם תכנית לאומית למאבק בזיהום, אך האם כבר לא מאוחר מדי?

קשה לתאר את הפגיעה התדמיתית באמינותו של משרד הבריאות לנוכח החלטת אנשיו לחזור בהם, לאחר השתהות בת שבוע, מהנתונים הרשמיים אודות רמות זיהום האוויר בחיפה. כעת הוחלט להקים תכנית לאומית לבדיקה וטיפול בזיהום, ואולם החוקרים שגילו את הנתונים החמורים בעבר לא חזרו בהם מעולם מהמסקנות המדאיגות

  • פורסם ב:
  • 24/04/2015 23:26
  • |
  • עודכן ב:
  • 25/04/2015 00:01
  • |

בעוד במשרד הבריאות הודיעו על הקמת תכנית לאומית לבדיקה וטיפול בזיהום האוויר במפרץ חיפה, ישנן עובדות שעליהן לא ניתן להתווכח. זיהום האוויר במפרץ חיפה הוא מהגבוהים בישראל. עודף תחלואה בסרטן זוהה אצל מבוגרים באזור, וזוהה גם עודף תחלואה במחלות ריאה ומחלות וכלי דם. בעקבות נתונים אלו הביע משרד הבריאות התנגדות להרחבת המפעלים המזהמים, שהוגשה לממונה על העררים בוועדת התכנון.

 

עוד על פרשת זיהום האוויר במפרץ חיפה:


אף שנראה כי כוונת אנשי המשרד היתה טובה, לא מובן מדוע החליטו לחזור בהם מהנתונים, ולהוציא הודעה מתקנת רק כעבור שבוע. כעת מתברר שבין כתלי המשרד היו חילוקי דעות קשים בין הגורמים המקצועיים לגבי תוצאות המחקר והצורך שנוצר בהוצאת הודעת תיקון.


בניגוד לפרסומים כאלה ואחרים, מנהלת בית החולים הדסה, פרופסור תמי פרץ, עומדת מאחורי המחקר שלה, שאכן גילה עודף תחלואה בסרטן בקרב ילדי חיפה. יתרה מכך, בדיקה נוספת שבוצעה השבוע בממדים גדולים יותר חזרה על אותן תוצאות. נכון להיום, עולה כי פליטת החומרים המזהמים בחיפה גבוהה פי 21 מזו שברמת חובב.


החלטת המשרד לחזור בו, מעבר לפגיעה המובנית מאליה באמינותו, מעוררת בעיקר סימני שאלה רבים לגבי הגורמים שבלב ההכחשה. נשאלת השאלה אם לחצים הופעלו על אנשי המשרד לחזור בהם נתונים, ואם יש החלטתם הושפעה מכך שהשרים שהופקדו על תיקי הבריאות והגנת הסביבה עד להקמת הממשלה, צחי הנגבי ואופיר אקוניס- מעוניינים שהנושא הזה ייעלם, ומהר.