10tv, 10tv

זיהום בזיגזג: כך שינו כל הגופים המעורבים את עמדותיהם בנוגע לזיהום האוויר במפרץ חיפה

מדוע השתנו שוב ושוב עמדותיהם של משרד הבריאות ועיריית חיפה באשר להכרזה על אזור מפרץ חיפה כאזור מוכה זיהום אוויר? כיצד קשורה לכך התדמית של העיר חיפה? • המסמכים המלאים שמוכיחים עד כמה עמוק הבלבול בסוגיה שמסעירה את הצפון בימים האחרונים

אם הזיג-זג האחרון של משרד הבריאות, וההאשמות שהוטחו לכל עבר בימים האחרונים בנושא זיהום האוויר במפרץ חיפה, מבלבלים אתכם - אתם לא לבד.

 

התכתובת בין משרדי הממשלה לעיריית חיפה בימים האחרונים כוללת סתירות רבות, שינויי גרסאות ובאופן כללי, בלבול מתמשך שמקשה על הסקת מסקנות חד משמעית לגבי מצב הזיהום, וחלוקת האשמה בין הגורמים לו.

 

המשרד להגנת הסביבה נערך כבר בשנת 2011 להכרזה, מתוקף "חוק אוויר נקי", על המפרץ כנפגע זיהום אוויר. לפני ההכרזה, התייעצו שם עם משרד הבריאות בנוגע לעניין האזורים המיועדים להכרזה. מבחינת פקידי העירייה ומשרד הבריאות, העמדות משתנות פעם אחר פעם ללא הסבר, כולל תוכנית לא אפקטיבית אחת לצמצומו של זיהום האוויר במפרץ. בכתבה הזו מובאת לראשונה ההתכתבות המלאה בין הצדדים בארבע השנים האחרונות, שהובילה למבוכה הגדולה.

 

> לכתבות נוספות בנושא

 

23.6.2011: "חשש חמור לבריאות הציבור"

השר להגנת הסביבה דאז, גלעד ארדן, שלח מכתב חמור למשרד הבריאות ובו מבקש את חוות הדעת של משרד הבריאות על האפשרות להכריז על חיפה אזור נפגע זיהום אוויר. "באיזור זה קיים חשש חמור לבריאות הציבור בגלל זיהום האוויר", הוא כותב, "וזאת לאור נוכחותם באוויר של מזהמים מסוגים שונים, על רקע עומס מקורות פליטה ומידע אודות עודף תחלואה באזור זה, שיש לו קשר פוטנציאלי לזיהום אוויר".

 

מכתבו של גלעד ארדן למשרד הבריאות, 23.6.2011
 

מכתבו של גלעד ארדן למשרד הבריאות, 23.6.2011(חדשות 10)

23.8.2011: "תומכים בהצעה להכריז על האיזור כנפגע"

חודשיים בלבד עוברים ומשרד הבריאות מחזיר מכתב תשובה למשרד להגנת הסביבה. את המכתב כותב מנכ"ל משרד הבריאות דאז, פרופ' רוני גמזו והוא במפורש מסכים עם המשרד להגנת הסביבה כי יש להכריז על חיפה אזור נפגע זיהום אויר בגלל הסכנה לבריאות הציבור.

 

"המידע מתחנות הניטור מאפשר לראות חשיפה סביבתית משמעותית מבחינת בריאות הציבור ממקור תעשייתי (ההדגשות במקור) באוכלוסיה המתגוררת בחיפה והקריות... החומרים שנמצאו גבוהים (חלקיקים נשימים קטנים מ-2.5 מיקרומטר, חנקן דו-חמצני ובנזן) מהווים סמנים לחומרים נוספים שעלולים להיות קשורים לזיהום אוויר, ומסוכנים לבריאות הציבור... זיהום אוויר חריג מעל ערך היעד כרוך בתוספת תחלואה ותמותה...

 

"לסיכום: באזור מפרץ חיפה נמצאו חריגות מתמשכות במספר מזהמים במהלך תקופת הניטור המדווחת... לפיכך, אנו תומכים בהצעה להכריז על אזורים אלו כאזורים נפגעי זיהום אוויר כהגדרתם בחוק אוויר נקי, במיוחד לאור העובדה שהדבר ידרוש התייחסות ספציפית וממוקדת של הרשויות, שהיא חיונית ונכונה שתביא לצמצום זיהום האוויר באזורים שהוגדרו".

 

מכתבו של מנכ
 

מכתבו של מנכ"ל משרד הבריאות לגלעד ארדן, 23.8.2011(חדשות 10)

8.11.2011: "לא נמצאו חריגות, נבקש להשעות את ההליך"

ב-4.9.2011 כותב פרופ' איתמר גרוטו ממשרד הבריאות אל ראש המערך המדעי של מערך ניטור האוויר במשרד להכנת הסביבה, כולל חוות דעתו לגבי הכרזה על אזור חיפה, והוא תומך בהכרזה.

 

אבל כאן, מגיעה התפנית בעלילה. ב-8 בנובמבר באותה שנה פנו ראש העירייה יונה יהב, וראשי ארבע רשויות גדולות נוספות במפרץ חיפה, ומבקשות לבטל את ההכרזה על האזור כנפגע זיהום אוויר, בטענה שהכרזה כזו רק תפגע באזור, במקום לעזור לו.

 

"בהמשך לקבלת טיוטת ההכרזה שבנדון, מתאריך 27.10.11 - טיוטת ההכרזה אינה מתיישבת עם נתונים הקיימים באיגוד ערים לאיכות הסביבה, לפיהם רמות הפליטה באזור מפרץ חיפה עומדות בתקנים הנדרשים", כותבים יהב, שמואל סיסו ראש עיריית קרית ים דאז, יעקב פרץ ראש עיריית קרית אתא, חיים צורי ראש עיריית קרית מוצקין, ואלי דוקרסקי ראש עיריית קרית ביאליק.

 

"גם במסמך בחינת השיקולים להכרזה, מאוקטובר 2011, אשר הועבר אלינו לפי בקשתנו, צוין כי 'באזור חיפה והקריות לא נמצאו חריגות מערכי הסביבה לפי תקנות ערכי איכות אוויר'. אנו מוצאים כי הכרזה זו הינה בעלת משקל רב מדי ומשמעויות קשות, על מנת לאפשר לרשויות להשיב לו בקצובת הזמן שקבעתם (15 ימים). אנו מבקשים להשעות את ההליך, על מנת ללמוד את הנתונים, לצורך התייחסות מפורטת וכן לשם הצגת עמדתנו".

 

מכתבם של ראשי הרשויות במפרץ חיפה, 8.11.2011
 

מכתבם של ראשי הרשויות במפרץ חיפה, 8.11.2011(חדשות 10)

7.2.2012: "כבר שנים שהזיהום אינו גבוה מאשר בנפות אחרות"

בהמשך לאותו מכתב, התקיימה בסוף שנת 2011 הישיבה בהשתתפות ראשי הרשויות והשר ארדן, ובה העלו ראשי הרשויות את הטיעונים כנגד ההכרזה והשלכותיה. בישיבה זו סוכם כי הרשויות במפרץ חיפה יכינו תכניות להפחתת זיהום אוויר ויישמו אותה.

 

הזמן עובר, וב-7 בפברואר 2012 מקבל גרוטו מכתב מאיתמר רשפון, הרופא המחוזי במשרד הבריאות. "במכתב מ-4.9.11 המלצת להכריז על רשויות בנפת חיפה כאזור נפגע זיהום אוויר, מתוך הסכמה איתי. בזמן שחלף מאז שקלתי שוב את ההמלצה. כיום אני חושב שהיא אינה מוצדקת", כותב רשפון... "כיום האיזון בין יתרונות ההכרזה לחסרונותיה נוטה לכיוון נגד. כבר כמה שנים שהזיהום אינו גבוה מזה (ש)בנפות עירוניות אחרות... חיבור של קו גז לאזור [...] הביא להפחתה נוספת בפליטות... מנהרות הכרמל [...] תרמו תרומה נוספת לצמצום פליטות מזהמים בעיר חיפה... ייתכן שהנתונים המעודכנים יראו ירידה בשיעור התחלואה.

 

"בעוד הסיכוי שההכרזה אכן תעזור לצמצם את זיהום האויר קטן ולא ברור, הרי גדול וברור הסיכון שהכרזה כזו תפגע במאמצי הרשויות המקומיות בנפת חיפה (במיוחד העיר חיפה) לממש את תוכניותיהן לקידום בריאות, בתדמית העיר ובאמינות הרשות המקומית כשהיא פועלת לקידום בריאות [...], אני מציע לשקול מחדש את עמדתך בנושא זה או לפחות לדחות את ההחלטה", כתב רשפון.

 

מכתבו של הרופא המחוזי שמואל רשפון, 7.2.2012
 

מכתבו של הרופא המחוזי שמואל רשפון, 7.2.2012(חדשות 10)

23.5.2012: "אין זיהום אוויר חריג כיום"

ב-1 במאי באותה שנה, שולח איגוד ערים חיפה, איגוד שבו עיריית חיפה היא השחקן הדומיננטי ומהרכזי, מכתב לשר להגנת הסביבה ובו הודיעו על הקמת צוות שיעבוד על תוכנית לצמצום זיהום האוויר בחיפה, תוכנית שמטרתה למנוע הכרזה על חיפה אזור נפגע זיהום אויר.

 

בעקבות התוכנית הזו, ומספר פרויקטים נוספים ביניהם הרכבת הקלה מטרונית, כביש עוקף קריות ושיפור הנגישות למנהרות הכרמל, שב ומבקש ד"ר רשפון מפרופ' גרוטו שלא להכריז על האזור כנפגע זיהום אוויר. רשפון, ב-23.5.2012, מציין את אי-עדכניות הנתונים עליהם התבססה חוות הדעת הראשונית של משרד הבריאות.

 

"אין זיהום אוויר חריג כיום בנפת חיפה, הנימוק היחידי בעד ההכרזה הנו נתונים לא מעודכנים על שיעורי התחלואה בחיפה... הצמצום המשמעותי הנוסף הצפוי בזיהום האוויר בזכות הפרויקטים התחבורתיים מחזק את הגישה לא להכריז על רשויות בנפת חיפה כאזור נפגע זיהום אוויר".

 

מכתבו של הרופא המחוזי שמואל רשפון, 23.5.2012
 

מכתבו של הרופא המחוזי שמואל רשפון, 23.5.2012(חדשות 10)

17.10.2012: "לא ממליצים להכריז על חיפה כאזור נפגע"

משרד הבריאות יישר קו: ב-17.10 באותה שנה כתב מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' גמזו, כי בעקבות המלצת הוועדה האפידמיולוגית, משרד הבריאות אינו ממליץ על הכרזה על חיפה כאזור נפגע זיהום אוויר. כעת, טוען משרד הבריאות, אין זיהום אוויר בחיפה, ואי אפשר לקשור את התחלואה בחיפה לזיהום האוויר.

 

מכתבו של מנכ
 

מכתבו של מנכ"ל משרד הבריאות למשרד להגנת הסביבה, 17.10.2012(חדשות 10)

12.4.2015: "תחלואה מוגברת בסרטן בחיפה בהשוואה לממוצע"

ב-5 בדצמבר 2012 פנה מנכ"ל איגוד ערים מפרץ חיפה לשר ארדן, והודיע לו על הקמת צוות צוות היגוי לקידום תכנית להפחתת זיהום אוויר מתחבורה.

 

ביוני 2014 הגישה איגוד ערים מפרץ חיפה טיוטת תכנית לצמצום זיהום אוויר, תכנית עקרונית, חלקית וחסרה בצעדים אופרטיבית. תוכנית זו, שהתייחסה רק לתחבורה ולא לתעשייה המזהמת, לעולם לא קיבלה את אישור המשרד להגנת הסביבה, שראה בה תוכנית לא רצינית שלא תוריד משמעותית את זיהום האוויר במפרץ. לאחר דין ודברים עם האיגוד, הודיע המשרד להגנת הסביבה כי התכנית אינה מספקת ויש צורך להשלימה.

 

הנושא עלה מחדש בשבועיים האחרונים. ב-12 באפריל שלח משרד הבריאות לוועדת הערעורים, בהקשר לבקשה להרחיב את התעשייה הפטרוכימית באזור חיפה, וטען: "בעבור סרטן ריאות, אשר הוגדר כקשור סיבתית לזיהום אוויר, נמצא כי בנפת חיפה לגברים ולנשים בשנים 2001-2005 ועבור 2006-2011 ישנה תחלואה מוגברת באופן מובהק בסרטן ריאה עם גרורות, בהשוואה לממוצע הארצי".

 

מכתבו של משרד הבריאות למשרד הפנים, 12.4.2015
 

מכתבו של משרד הבריאות למשרד הפנים, 12.4.2015(חדשות 10)

המשרד פירסם את המחקר משנת 2013, ולפיו יש יותר תחלואת סרטן בקרב מבוגרים וילדים בחיפה בגלל זיהום האוויר; עיריית חיפה הכריזה שהיא תסגור מפעלים ושמעולם לא קיבלה נתונים על מצב זיהום האוויר והתחלואה באזור; ומשרד הבריאות, לפנות בוקר, חזר בו מהצהרתו הקודמת, מה שגרם לעיריית חיפה לבטל את צווי הסגירה למפעלים.

 

מדוברות משרד הבריאות נמסר, בתגובה לפניית חדשות 10: "המשרד עוקב כל העת אחר ההתפתחויות בתחום ומחקרים חדשים. מאז נוספו: 1. שני מחקרים על סרטן בחיפה שהתפרסמו לאחר 2012, והראו חשד לעודף; 2. דוח סרטן אוקטובר 2014; 3. פורסמו נתוני פליטות מעודכנים של המשרד להגנת הסביבה; 4. ב-2012 מחקר של ארגון הבריאות העולמי המצביע על קשר בין זיהום אויר לסרטן. לכן, עמדתנו הנחרצת שיש לצמצם את זיהום האוויר במפרץ חיפה".

 

במשרד להגנת הסביבה מציינים כי הטיפול בזיהום האוויר "נמצא בראש סדר העדיפויות של המשרד". לדבריהם, במהלך שש השנים האחרונות נרשמה ירידה של כ-70% בזיהום האוויר במפרץ חיפה, בזכות המאבק של המשרד להגנת הסביבה לצמצום זיהום האוויר. פעילות המשרד כללה הגברת הפיקוח והאכיפה והסדרת פעילות המפעלים המזהמים בכפוף לסטנדרטים האירופיים המחמירים ביותר.