כסא גלגלים. פערי תעסוקה גדולים בין אנשים עם מוגבלות לבין אנשים ללא, GettyImages/אימג'בנק

היום הבינל' לזכויות אנשים עם מוגבלות: רק 51% בשוק העבודה

נתונים שעובדו עבור נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים מראים כי רק כ-700 אלף איש מאוכלוסיית בעלי המוגבלות עובדים, זאת לעומת 79% בקרב אנשים ללא מוגבלות. ע"פ נתוני הלמ"ס 32% מהם חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה

  • פורסם ב:
  • 03/12/2017 03:16
  • |
  • עודכן ב:
  • 03/12/2017 06:52
  • |
  • כתבים:
  • מיה איידן

היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות: פערי תעסוקה גדולים בין אנשים עם מוגבלות לבין אנשים ללא מוגבלות. זאת לצד גידול של 23% בשילוב אנשים עם מוגבלויות במעגל העבודה.


נתונים שעובדו עבור נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים מראים כי 50% מאוכלוסיית האנשים עם מוגבלות הינם בוגרים בגילאי העבודה. מדובר על כ-700 אלף איש אשר רק 51% מהם עובדים, וזאת לעומת 79% בקרב אנשים ללא מוגבלות. בנוסף, בקרב אנשים עם מוגבלות אחוז גבוה יחסית עובד בעבודה שאינה קשורה לתחום הלימודים (42%).

 

במגזר הערבי הפער אף גדול יותר - רק 27% מן האנשים עם מוגבלות בגילאי העבודה מועסקים, לעומת 60% מהאנשים ללא מוגבלות באותם גילאים. יתרה מכך, רמות השכר בקרב עובדים עם מוגבלות נמוכות לעומת אנשים ללא מוגבלות - כאשר 41% מקרב אנשים עם מוגבלות חמורה מרווחים פחות מ- 5,000 שקלים, ו27% מהם עובדים במשרות חלקיות בלבד.

 

בנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מוצג כי 16% מבני 64-20 עם מוגבלות חשים שאין להם למי לפנות בשעת מצוקה, לעומת 6% בשאר האוכלוסייה. 32% מבני 64-20 עם מוגבלות חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה, 11% חשו אפליה בשל מוגבלותם.

 

מרוויחים פחות מ-5,000 שקלים. מחאת הנכים
 

מרוויחים פחות מ-5,000 שקלים. מחאת הנכים (ללא קרדיט)

גידול של 23% בשיעור התעסוקה בקרב אוכלוסיית בעלי המוגבלויות

עוד לפני נתוני הלמ"ס ל-14% מבני 20 ומעלה (כ-751 אלף איש) יש מוגבלות תפקודית חמורה, 37% מבני 65 ומעלה. שיעור האנשים עם מוגבלות חמורה גבוה יותר בקרב בעלי השכלה נמוכה מאשר בקרב בעלי השכלה גבוהה: 22% מחסרי תעודת בגרות, 9% מבעלי תעודת בגרות ו-12% מבעלי תעודה אקדמית.

 

45% מהאנשים עם מוגבלות חמורה בגיל 64-25 מועסקים, לעומת 80% בשאר האוכלוסייה. 52% מהאנשים עם מוגבלות חמורה בגיל 64-25 אינם בכוח העבודה, לעומת 17% בשאר האוכלוסייה.

 

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מקבלת מספר הולך ועולה של פניות בנושא תעסוקה, המעידות על פער בין החוק לבין המצב בפועל.  בשנת 2017 התקבלו עד כה כ-800 פניות, בעוד בשנת 2016 התקבלו 527 פניות, עלייה של למעלה מ-50%.

 

לצד כל זאת, בנתוני שירות התעסוקה דיווחו כי בשנה האחרונה השתלבו במעגל העבודה בישראל 6,683 תובעי הבטחת הכנסה בעלי מוגבלויות. נתון זה מהווה גידול בשיעור של 23% ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה, בה הושמו 5,423 תובעי הבטחת הכנסה עם מוגבלות בעבודה.

 

סקר שנערך בשירות התעסוקה לרגל היום הבינלאומי לזכויות אנשים בעלי מוגבלויות, העלה כי 70% מתובעי הבטחת הכנסה עם מוגבלויות מתמודדים עם חסמים תעסוקתיים רבים בנוסף על המוגבלות הפיזית או הנפשית דוגמת בעיות רווחה, מכשול שפה ועוד.

 

לפי נתוני הסקר, 54% מקרב דורשי העבודה בעלי המוגבלויות עומדים גם בפני חסמי רווחה אישיים או משפחתיים, דוגמת טיפול בבן משפחה חולה, אלימות במשפחה, רישום פלילי, לחץ מבית כנגד יציאה לעבודה ועוד. ל-31% חסמי שפה וכישורי אוריינות בסיסית ול-24% חסמים כלכליים דוגמת חובות להוצאה לפועל, תלות בקצבאות וחשש לאובדנן או מגורים בדיור ציבורי.