,

בורסות אירופה קורסות, תל אביב ממשיכה לרדת

הבורסה בתל אביב ממשיכה לרדת ונפילות חדות מורגשות באירופה. מדדים בגרמניה ובצרפת התרסקו בכחמישה אחוזים, והשפיעו כנראה על המצב הפיננסי בישראל. המפסידות המרכזיות הן החברות שבשליטת משפחת עופר

(1:29 דקות)