,

רווח עתק לבנק לאומי, גם ההכנסות מעמלות עלו

בנק לאומי הרוויח בשנה האחרונה רווח נקי של שני מיליארד שלוש מאות שבעים ושמונה מיליון שקלים. מדובר בעלייה של כ-20 אחוזים לעומת השנה שעברה. גם גביית העמלות גדלה ב- 200 מיליון שקלים. עלות שכרה השנתי של המנכ"לית גליה מאור הוא 8 וחצי מיליון שקלים ושכרו של יושב ראש הבנק - כ-4 מיליון שקלים

(28 שניות)