,

אזהרה לח"כים: "החסינות לא מגינה מהעמדה לדין אם תכננתם לבצע עבירה מראש"

חברי הכנסת גלאון, טיבי וחנין הפרו את צו איסור הפרסום בפרשת מעצרו והתאבדותו של בן זייגר, כאשר שאלו על כך את שר המשפטים בשידור חי. היועץ המשפטי לכנסת נדרש לעניין, וכתב: "תכנון מראש של התבטאות המהווה עבירה, לא חוסה תחת החסינות, וניתן כעיקרון להעמיד חבר כנסת לדין בגינה". אולם, לפי שעה לא נראה כי לא יינקטו הליכים נגד הח"כים

כמעט שבוע לאחר שחברי הכנסת אחמד טיבי, זהבה גלאון ודב חנין עקפו את צו איסור הפרסום בפרשת האסיר X ושאלו את שר המשפטים אם נכונים הדיווחים לפיהם אסיר אוסטרלי התאבד בכלא הישראלי, שלח הערב (שני) היועץ המשפטי לכנסת, איל ינון, חוות דעת בנושא. לדבריו, אם השלושה תכננו מראש לבצע את עבירת הפרת הצו, ניתן להעמידם לדין.

 

"תכנון מראש של התבטאות המהווה עבירה, לא חוסה תחת החסינות, וניתן כעיקרון להעמיד חבר כנסת לדין בגינה, כמו כל אדם אחר. בכלל זה, פרסום מתוכנן של עניינים סודיים שפרסומם מהווה עבירה, בין במליאת הכנסת ובוועדות ובין בתקשורת או בכל מסגרת אחרת, אינו חוסה תחת החסינות וחבר הכנסת עלול להיחקר ולעמוד לדין בגינו", כתב ינון.

 

כדי למנוע טענות לפיהן שאלות חברי הכנסת מהשמאל נשאלו באולם המליאה, ציין היועץ המשפטי לכנסת כי המליאה וועדות הכנסת אינן כשלעצמן "שטח חסין" מפני העמדה לדין. "אין בעצם העובדה שההתבטאות האסורה נאמרה בכנסת כדי שהחסינות תתפרס עליה באופן אוטומטי, גם אם באופן טבעי דברים הנאמרים במליאה קרובים יותר לליבת תפקידו של חבר הכנסת", הוא אמר.

 

על מנת למנוע מקרים דומים בעתיד, ינון ציין כי הכלים הפרלמנטריים העומדים לרשותו של חבר הכנסת לבירור סוגיה שידועה לו כי היא חסויה או חוסה תחת צו איסור פרסום, הם באמצעות שאילתה ישירה המוגשת בכתב לשר הרלבנטי, או בפנייה ליושב ראש הוועדה שהנושא מצוי בסמכותה. לדבריו, חבר הכנסת צריך לבקש לקיים דיון חסוי בסוגיה, או שהוא יכול לפנות לרשויות הרלבנטיות לנושא כדי לברר את העניין.

 

"אציין כי ההחלטה על חקירה והעמדה לדין של חברי כנסת מצויה בסמכותו של היועץ המשפטי לממשלה", סיכם ינון. מדבריו אלה עולה כי ככל הנראה היועץ המשפטי לכנסת אינו מתכוון לנקוט צעדים כלשהם נגד טיבי, גלאון וחנין.

 

נאמן השיב: "אם הדברים האלה נכונים - הם טעונים בדיקה"

במהלך הישיבה שהתקיימה ביום שלישי שעבר, פנו כמה חברי כנסת לשר המשפטים יעקב נאמן כאשר זה סיכם את כהונתו. "פורסם היום כי אסיר בעל אזרחיות אוסטרלית התאבד באחד מבתי הכלא בישראל תחת זהות אחרת שהיא לא זהותו המקורית", פנה ח"כ טיבי לשר. "האם ידוע לך על המקרה? האם ידוע לך שאזרח אוסטרלי התאבד בתוך הכלא תחת זהות בדויה ובלי לפרסם את עובדת היותו אסיר ועצור בבית כלא במדינת ישראל?".

 

גם יו"ר מרצ, זהבה גלאון, הצטרפה לשאלות לשר על המקרה. "האם זה נראה לך תקין שמשרד ראש הממשלה מזמן את ועדת העורכים, כדי למנוע פרסום של פרשה שעלולה להביך את מדינת ישראל? האם בשם מה שנקרא צרכים ביטחוניים, או סוגיות ביטחוניות, אפשר לאשר בארץ מעצרים חשאיים?", היא שאלה.

 

לשאלות הצורף גם חבר הכנסת דב חנין. "האם בבתי הסוהר בישראל יש אנשים שדבר מאסרם נשמר בסוד? מה מנגנוני הבקרה המשפטיים על מאסר כזה ועל אי פרסום כזה? מה מנגנוני הבקרה הפרלמנטריים על מאסר כזה ועל אי פרסום כזה? איך תתאפשר ביקורת ציבורית על מאסרים כאלה?", הוא תהה.

  

שר המשפטים התחמק ממתן מענה לשאלות אלה. "אני רוצה להדגיש, כל נושא בתי הסוהר לא נמצא במסגרת סמכויות משרד המשפטים", ענה נאמן לשואלים. "אני לא יודע כדי להשיב על השאלות שלכם. הן חייבות להיות מופנות לשר לביטחון הפנים שממונה על שירות בתי הסוהר. אבל אם הדברים האלה נכונים - הם טעונים בדיקה".