10tv, 10tv

למרות שהוסרו מכונות המזל: היקף הימורי הפיס לא ירד

המהלך הגדול של שר האוצר כחלון היה אמור לשנות את מחזור המכירות המתנפח של מפעל הפיס. אך למרות סילוק מכונות המזל, ההימורים השנה לא קטנו אלא רק עברו למשחקים אחרים כמו צ'אנס וחישגד • "אנליסט"

מכונות המזל סולקו ממפעל הפיס, אך היקף ההימורים לא השתנה ועבר לאפיקים אחרים.


מנתונים פנימיים של מפעל הפיס שהגיעו לידי "אנליסט" עולה, שלמרות סילוק המכונות הממכרות - בתשעת החודשים הראשונים, מחזור המכירות שומר על קצב שנתי יציב של 7 מיליארד ו-300 מיליון שקלים.


לכתבות נוספות בחדשות עשר >>

מקורבי רה"מ: נתניהו שוקל לפטר את סגנית שר החוץ חוטובלי

רואנדה: מוכנים לקלוט למעלה מעשרת אלפים מבקשי מקלט מישראל

נמנעה כניסת 34 ישראלים לקפריסין הטורקית; 2 מטיילים נעצרו

 

אמנם מגמת הזינוק בסכומים שאפיינה את העשור האחרון נבלמת - אבל התשלום למכונות המזל רק עבר לאפיקים אחרים, בתוך הפיס: בעיקר כרטיסי "חישגד" ו"צ'אנס". אז המכונות הלכו, אבל הכסף - מתברר - נשאר בפיס: מפעל ההפסדים הכי יעיל בישראל, שנכון לעכשיו ממשיך להפיל אלפי ישראלים ברשת.

 

תגובת מפעל הפיס: תוצאות מפעל הפיס ל-2017 עדיין לא ידועות או מפורסמות. אכן נראה כי המכירות יהיו השנה זהות בקירוב לאלה שנרשמו ב-2016. הפסקת פעילות המכונות משפיעה בעיקר על רִווחי המפעל, הנתרמים לקהילה. לגבי מכירה אסורה לקטינים - אם ערוץ עשר עלה על זכיין שהפר את נוהלי המפעל - נבקש לקבל את פרטיו כדי לטפל במהירות ובנחרצות. אנו נוקטים פעולות רבות למנוע עבירה כזו - כולל בקרות גלויות וּסמויות לכלל הזכיינים, וָענישה מחמירה במקרה של הפרה עד כדי שלילת הזיכיון.

 

  • תגיות: