10tv, 10tv

"פחות חמור מקודמו": הדוח החדש על התנהלות הפרקליטות מול המכון לרפואה משפטית

השופט בדימוס דוד רוזן, המכהן כיום כנציב תלונות הציבור על הפרקליטות, פרסם הבוקר את דוח הביקורת בנוגע לממשק בין הפרקליטות לבין רופאי המכון הפתולוגי. הדוח כולל 14 המלצות לפרקליטות ולמכון, שלדעת הנציב יש ביישומן כדי למנוע הישנות הליקויים. הליקוי העיקרי - הפרקליטות לא מעבירה לסנגוריה תרשומות מדויקות בינה לבין רופאי המכון לרפואה משפטית

השופט בדימוס דוד רוזן, המכהן כיום כנציב תלונות הציבור על הפרקליטות, מפרסם הבוקר (ראשון) את דוח הביקורת בנוגע לממשק בין הפרקליטות לבין רופאי המכון לרפואה משפטית.

 

הדוח היה אמור להתפרסם בתקופת הנציבה הקודמת הילה גרסטל, אולם בעקבות עתירה לבג"ץ הדוח נבלם וכעת הוא מפורסם ע"י הנציב החדש שבדק גם הוא את התנהלות הפרקליטות מול המכון.

 

לכתבות נוספות בנושא:

תביעה: המכון לרפואה משפטית הוציא איברים מגופה, המשפחה עודכנה רק לאחר 11 שנים

משפחתו של מנוח תובעת את המדינה: גילתה שאיבריו נשארו במכון לרפואה משפטית

 

יש להדגיש כי דוח הביקורת של רוזן ביקורתי הרבה פחות מזה של קודמתו, שבדוח המקורי מתחה ביקורת חריפה על התנהלות הפרקליטות. רוזן לאחר בדיקה כותב בדוח כי התנהלות הפרקליטות איננה חמורה כפי שבא לידי ביטוי בדוח המקורי.

 

על פי הדוח המקורי, הפרקליטות רואה במכון חלק אינטגרלי מהרשות המבצעת וברופאי המכון כעדי תביעה ולטענת גרסטל תפיסה זו הינה בעלת השלכות מרחיקות לכת על זכויות הנאשם ועל ניהול ההליכים המשפטיים.

 

בעיה בנגישות לחומרי המכון ולרופאיו. פרופ' יהודה היס מהמכון לרפואה משפטית
 

בעיה בנגישות לחומרי המכון ולרופאיו. פרופ' יהודה היס מהמכון לרפואה משפטית(חדשות 10)

עמדתו של רוזן שונה. לדבריו המכון הוא גוף ממשלתי שתפקידו בין השאר לסייע לרשויות האכיפה בשלבי החקירה, ועל פי הצורך בהליכים המשפטיים שלאחר מכן. עוד כותב רוזן כי מעמדם של רופאי המכון הינו כמעמדם של מומחי המחלקה לזיהוי פלילי במשטרה והינם מצווים לתת חוות דעת מקצועית, נטולת פניות שאיננה תלויה ואיננה מושפעת מהגורם שביקש את חוות הדעת.

 

דוח הביקורת המקורי אף מצא ליקויים רבים בעצם קיומו של קשר בין הפרקליט המטפל בתיק למכון, אולם לאחר בדיקת רוזן עלה כי לא נמצא באף אחד מהתיקים שנבדקו מעורבות של פרקליטות בעריכת חוות הדעת של רופאי המכון או עצימת עיניים של הפרקליטות לגבי שינויים בחוות הדעת.

 

ממצא הביקורת העיקרי שכותב רוזן בנוגע להתנהלות הפרקליטות הינו אי מסירת מידע מהותי המהווה חלק מחומר החקירה  לסנגוריה. רוזן מצא 4 מקרים שבהם לא הועברו לסנגוריה חומרי חקירה הקשורים בשיח ובהתכתבות של הפרקליטות עם רופאי המכון.

 

ליקוי נוסף אותו מצא רוזן הינו עיכוב בהעברת מידע מהותי לסנגוריה, כאשר לדבריו רופאי המכון, ובמידה פחותה גם הפרקליטים, הערימו קשיים על מומחה רפואי מטעם ההגנה לעיין במידע מתוך המכון עצמו.

עוד ליקוי אותו מצא רוזן הוא חוסר הסימטריה בין הסנגוריה לפרקליטות בנוגע לנגישות לחומרי המכון ולרופאיו, וחוסר יכולת הסנגוריה לקבל חוות דעת של מומחי המכון. עוד ליקויים הם היעדר שקיפות תיעוד חלקי של הקשר בין הפרקליטות למכון וכן קבלת מידע פנימי וחסוי מהמכון לפרקליטות לשם ביסוס טיעוני נגד מול מומחים מטעם הסנגוריה.

 

עוד עולה מהדוח כי ממצאי הביקורת העלו כי אין הנחייה מרוכזת הקובעת מדיניות כוללת ואחידה, שמסבירה באופן מלא ושיטתי את נהלי העבודה בכל הנוגע לממשק בין הפרקליטות למכון. רוזן אף מצא ליקויים רבים הנוגעים להתנהלות המכון עצמו בהם שינויים בחו"ד רופאי המכון ללא הנמקות, הערמת קשיים על מומחי הגנה לקבלת חומרי חקירה וכן סירוב המכון לתת חוות דעת לסנגוריה.

 

רוזן ממליץ לפרקליטות מספר המלצות ובהן: לתעד באפן מלא ובזמן אמת כל קשר שמתקיים בין הפרקליטות לרופאי המכון, שמתועד גם בפרקליטות וגם במכון, העברת מלוא תיעוד הקשר בין הפרקליטות למכון לסנגוריה גם אם לא מדובר בחומר חקירה, חובת הנמקה של כל שינוי בחוות דעת של רופאי המכון, מתן חוו"ד של רופאי המכון לסנגוריה וכן נוכחות מומחה מטעם הסנגוריה בכל נתיחה שלאחר המוות בחשד לפלילים. לבסוף קובע רוזן כי יש להבטיח את עצמאות רופאי המכון ואת מעמדם הבלתי תלוי במטרה להבטיח שחוות הדעת יהיו מקצועיות ואובייקטיביות.

 

מצא ליקויים רבים הנוגעים להתנהלות המכון עצמו. השופט בדימוס דוד רוזן
 

מצא ליקויים רבים הנוגעים להתנהלות המכון עצמו. השופט בדימוס דוד רוזן(חדשות 10)

מפרקליטות המדינה נמסר: "מברכים על עריכת הביקורת, נלמד את ההמלצות המערכתיות שבו". לדברי הפרקליטות מהדוח עלה כי הנציב קיבל את עמדתה המקצועית של הפרקליטות בדבר ההכרח לקיומה של הידברות בין המשטרה והפרקליטות למומחים במכון לרפואה משפטית.

 

מלשכת היועץ המשפטי לממשלה נמסר בתגובה כי גם הוא מברך את רוזן על השלמת הדוח וכי יש להדגיש שמכל כלל התיקים שנבדקו לא נמצאה באף אחד מעורבות ישירה או עקיפה של הפרקליטות בתוכן אמצעי חוות הדעת ומסקנותיה.

 

שרת המשפטים, איילת שקד, מסרה בתגובה: "תפקידה של הנציבות הוא להאיר ליקויים בהתנהלות מערך התביעה בישראל מתוך מטרה לשפר את מערכת אכיפת החוק ולהגביר את אמון הציבור במערכת זו. אפעל ליישום מסקנות הדוח ע״י הגורמים הרלוונטיים ובכך נבטיח שמירה על זכויות הנאשמים ושיפור השקיפות בניהול ההליכים הפליליים בישראל. אני רוצה להודות להילה גרסטל, הנציבה בדימוס ולנציב דוד רוזן על העבודה הרבה והמקצועית שהושקעה בדוח".

 

תגובת התנועה למשילות ודמוקרטיה לדו"ח הנציבות: "מדובר בדו"ח חמור ביותר, שרק מהמקרים הכתובים בו עולה מציאות קשה ומבהילה מאד של הרשעת חפים מפשע, שיבוש הליכי משפט, תרבות ארגונית קלוקלת, והסתרת מידע חיוני מההגנה על ידי בכירים בפרקליטות. באחד המקרים המתוארים בדו"ח, הורה פרקליט בכיר למנוע גילוי מידע חיוני לסנגור, בגינו נותר אדם במעצר בית ועד תום ההליכים לזמן ממושך למרות שהיה חף מפשע וזוכה אחר הליך ארוך. תגובת הפרקליטות כי לא נגרם עיוות דין כתוצאה מן ההתנהלות מצביעה על כשל חמור וליקוי מאורות. אנו קוראים לשרת המשפטים להקים צוות לבדיקה וחקירה יסודית של מקרים אלה ואחרים, מהם עולה חשש כי אנשים יושבים בכלא על לא עוול בכפם".

 

  • תגיות: