10tv, 10tv

המבקר נגד השר אריאל: העביר כספי החטיבה להתיישבות לאוכלוסיות בעלות זיקה למפלגתו

דוח המבקר שהוגש היום כולל ביקורת חריפה נגד השר מהבית היהודי. הוא קובע כי מקורביו הם שהובילו את פעילות החטיבה וממליץ לבחון את הסוגיה אצל היועמ"ש. "יומן הג'ובים" של השרה רגב, שנחשף בחדשות 10, לא נבדק – כי ראש המטה שלה השתמש, בניגוד לנהלים, בתיבת המייל הפרטית שלו

מבקר המדינה, יוסף שפירא, פרסם היום (שלישי) את הדוח השנתי. הדוח מצא שורת ליקויים במשרדי הממשלה השונים, כמו גם במוסדות ציבור רבים. בחלק העוסק במשרד הבינוי והשיכון מצא המבקר כשלים חריפים בהתנהלות החטיבה להתיישבות, שפעלה תחת השר אורי אריאל, כיום שר החקלאות מטעם "הבית היהודי".

 

בין השאר, נמצאה שורת כשלים בגיבוש ובהפעלת "התכנית האסטרטגית לעידוד ההתיישבות ולחיזוקה" שהתקבלה ב-2013. 110 מיליון שקלים הוקצו למשרד על מנת לסייע לקבוצות התיישבות הפועלות ביישובים ובאזורים מוחלשים, אך נמצא כי הכסף שימש גם לתמיכה בקבוצות התיישבות מבוססות במרכז הארץ.

 

עוד נמצאו דפוסי פעולה פסולים והתערבות רבה של לוביסטים ובעלי אינטרס בפעילות החטיבה. בנוסף, שולבו בפעילות גורמים פוליטיים מטעמו של השר, בהם נושאי משרות אמון ויועצים ללא שכר, במקום הגורמים המקצועיים. אנשים אלה, טוען המבקר, אף הובילו את העשייה.

 

המבקר כותב כי את מקומם של הגורמים הממשלתיים המוסמכים מילאו יועצו של אריאל, ישראל מלאכי, וכן גורמים חיצוניים המקורבים לשר אריאל ומפלגתו. לטענת המבקר, תקציבים רבים הועברו לקבוצות אשר לא עמדו בתנאי הסף לסיוע. הוא מצא כי לפחות 56% מהגרעינים שזכו לסיוע במסגרת התכנית האסטרטגית היו עמותות בעלות זיקה דתית-אידאולוגית למפלגתו של השר אריאל.

 

 

 

"נושא באחריות על הכשלים שהועלו". אריאל(חדשוות 10)

המבקר מצא גם את המשרד לפיתוח הנגב והגליל כאשם בליקויים, וטען כי העובדה שהשתהו שם בהקמת גופי הניהול, אפשרה למשרד הבינוי והשיכון להעביר את התקציב כולו לחטיבה להתיישבות. כ-49% מהתקציב, שהם 29 מיליוני שקלים, הוקצו ליישובים ממעמד חברתי-כלכלי גבוה - בניגוד למטרה המקורית של תוכנית הסיוע.

 

המבקר תולה את האשמה בשר הבינוי והשיכון דאז, אריאל, וטען כי הוא נושא באחריות לכשלים שהועלו. "החלטות של משרד הבינוי ושל החטיבה להתיישבות להעניק סיוע תקציבי לקבוצות התיישבות שחבריהן מתגוררים ופועלים בשכונות בעלות מעמד חברתי-כלכלי גבוה בערי המרכז, וחלקן אף אינן עומדות בתנאי הסף, טעונות בדיקה של היועץ המשפטי לממשלה", כתב המבקר. בדיקה של היועמ"ש עשויה להוביל גם לחקירה פלילית.

 

בנוסף לכך מתח המבקר ביקורת על הרשות למקרקעי ישראל, בנושא פגמים בסדרי החכרת הקרקע למוסדות ציבור למטרות ציבוריות. על פי הדוח, הפיקוח של הרשות לקוי, ועל כן חלק מהקרקעות שאמורות להיות למטרות ציבוריות עוברות לשימושים פרטיים.

 

תגובת אריאל: "שר החקלאות מכבד את קביעות מבקר המדינה וכבר הנחה את הגורמים הרלבנטיים לפעול בהתאם להנחיות המבקר. יחד עם זאת, יודגש שמבקר המדינה לא ממליץ להעביר לבדיקת היועמ"ש את פעילות השר.
השר אריאל גאה על פועלו להפוך את פרויקט הגרעינים המשימתיים לתוכנית ממלכתית, אשר אומצה ואושרה רשמית בידי הממשלה וכל שומרי הסף - היועצים המשפטיים והחשבים במשרדי הממשלה השונים והיו שותפים לכתיבת התוכנית, לקביעת הקריטריונים להפעלתה וליישומה בפועל. אנשי הגרעינים תורמים יום יום שעה שעה לכלל החברה הישראלית, הן בפריפריה הגיאוגרפית והן בפריפריה החברתית. יעידו על כך ראשי רשויות וראשי ארגוני הגרעינים, דתיים וחילוניים כאחד".

 

ח"כ קארין אלהרר, יו"ר הוועדה לביקורת המדינה: "שוב כספי ציבור משמשים כקופה פרטית של מצביעי הבית היהודי. לשר אורי אריאל יש זרוע ביצועית שדואגת להזין את בוחריו בכספים, הבטחות ומתנות על חשבון כל הציבור בישראל ועל חשבון הכיס של כולנו. זה דוח חמור מאוד שהמסקנות שלו מעידות על שחיתות עמוקה בתהליך קבלות ההחלטות ובאופן ניהול הכספים שמטרתם הראשונית הייתה חיזוק הפריפריה. השר וצוותו מנצלים את מעמדם לטובת חיזוק פוליטי, ומעבירים סכומי כסף אדירים, כספי ציבור, לחטיבת להתיישבות ולגרעינים תורניים. יש פה פגיעה קשה במנהל תקין ובאינטרס הציבורי וניצול עמדת הכוח למטרות פוליטיות ברורות. בכוונתי לזמן את אריאל בהקדם לוועדה לביקורת המדינה לתת דין וחשבון על הנאמר בדוח".

 

משרד התרבות והספורט: ההתנהלות מונעת בקרה מצד הגורמים המפקחים

מבקר המדינה נאלץ להפסיק את הבדיקה בפרשת המינויים הפוליטיים במשרד התרבות והספורט, שנחשפה בחדשות 10 תחת השם "יומן הג׳ובים", לאחר שהתברר כי ראש המטה לשעבר של השרה מירי רגב, איתן כהן, ניהל את התכתובות הרלוונטיות בתיבת מייל פרטית - במקום באמצעות חשבון הדואר האלקטרוני הממשלתי.


המבקר מסביר כי מכיוון שנמנעה מאנשי משרדו הגישה אל החומר, לא ניתן היה להשלים את הביקורת ולהיווכח אם תוכנית המינויים הפוליטיים אכן התממשה בפועל.

 

המבקר העיר לראש המטה של רגב כי התנהלות זו אסורה ויש בה כדי למנוע מהגורמים המפקחים על טוהר המידות - כמו מבקר המדינה והחשב הכללי במשרד האוצר - לבצע בקרה על פעילותם של שרי הממשלה.


"השימוש בדוא"ל פרטי פוגע לא רק בביטחון המידע המועבר באמצעותו", כותב המבקר, "אלא גם ביכולת של משרדי הממשלה לתעד את פעולותיהם, לשקף אותן, לשמר את רשומותיהם ולבצע בקרה פנימית על פעולתיהם".

 

יומן הג'ובים של משרד התרבות
 

יומן הג'ובים של משרד התרבות(חדשות 10, רויטרס)

איתן כהן אמר למבקר בתגובה כי לא הייתה לו כוונה להעלים את המידע אודות מינויים באמצעות שימוש במייל פרטי.

 

המבקר מתייחס בדוח גם לתחקיר חדשות 10, שבו נחשף כיצד משרד התרבות מסר - באמצעות הטוטו וללא מכרז - את תקציבי הפרסום של פרויקט ״לא לדאוגוסט״ לידי משרדו של רמי יהושע.

 

המבקר כותב כי לא נמצאו עדויות להיכרות מוקדמת בין השרה רגב לפרסומאי שנבחר, ואולם הדוח אינו מתייחס כלל לעצם מסירת התקציבים ללא מכרז - המנוגדת לכללים בשירות המדינה.

 

תגובת רגב: "מדוח מבקר המדינה עולה שלא הייתה כל היכרות מוקדמת ביני לבין איש הפרסום רמי יהושע. הדוח לא מצא כל פגם בהתנהגות המשרד בפרויקט 'לא לדאוגוסט' ולא מצא כל בסיס ראייתי למינויים פוליטיים".

 

  • תגיות: