10tv, 10tv

הגיהנום של חלב: החל פינוי המורדים והתושבים מהעיר ההרוסה

70 אלף בני אדם מבקשים לסגת מחלב ההרוסה, רבים מהם יצאו ממנה בשיירות ארוכות של אוטובוסים. בינתיים, מי שנשאר מאחור חושש לחייו – ובעיקר מנקמה אפשרית של צבא אסד. הרוסים אמנם מרסנים מעט את חיילי אסד, אך רבים מהתושבים מתים מרעב ומקור. מה יהיה היעד הבא של אסד?

  • תגיות: