דוח העוני 2015: ישראל היא המדינה המערבית הענייה ביותר

1,712,900 נפשות בישראל בשנה החולפת חיות בעוני, מתוכן 460,800 משפחות ו764,200 ילדים. כך עולה מדו"ח העוני של הביטוח הלאומי לשנת 2015. הדו"ח מראה על ירידה בשיעור העניים בקרב נפשות, ילדים וקשישים אך עם זאת שיעור העוני בקרב משפחות עלה מ-18.8% ב-2014 ל-19.1% בשנת 2015

  • פורסם ב:
  • 14/12/2016 20:57
  • |
  • עודכן ב:
  • 15/12/2016 08:39
  • |
  • כתבים:
  • מיה איידן

דו"ח העוני של הביטוח הלאומי לשנת 2015: ירידה בשיעור העוני בקרב נפשות, ילדים וקשישים - אך עם זאת חלה עלייה בשנה האחרונה בשיעור העוני בקרב משפחות. ישראל היא המדינה בעלת תחולת העוני הגבוהה ביותר מבין מדינות ה-OECD.

 

בהשוואה למדינות ה-OECD נותרה ישראל בראש סולם העוני והאי שוויון. בשנה זו תחולת העוני של נפשות בישראל הגיעה ל-19.6% (לפי הגדרת ה-OECD) והיא הגבוהה ביותר בין מדינות ה-OECD . בנתוני האי שוויון מצבה של ישראל השתפר בהשוואה ל-2014, אם כי עדיין גבוה מהממוצע במדינות המפותחות.

 

לכתבות נוספות בחדשות 10:

ישראל 2016: כמעט 2.5 מיליון חיים בעוני, חמישית מהילדים ויתרו על ארוחה

"שורדות": הפנים של העוני - האימהות שנאבקות במציאות כלכלית בלתי אפשרית

 

מספר המשפחות העניות בישראל לפי דו
 

מספר המשפחות העניות בישראל לפי דו"ח העוני 2015 של הביטוח הלאומי(הביטוח הלאומי)

ב-2015 חיו בעוני 460,800 משפחות, 1,712,900 נפשות, מהן 764,200 ילדים

הדו"ח מראה על ירידה בשיעור העניים בקרב נפשות, ילדים וקשישים. במקביל עלה שיעור העוני בקרב משפחות מ-18.8% ל-19.1% ב-2015. הירידה בקרב נפשות הייתה מ- 22.0% ב-2014 ל-21.7% ב-2015, בקרב ילדים מ-31.0% ל-30%, ובקרב קשישים מ-23.1% ב-2014 ל-21.7%.

 

ב-2015 העניים נעשו עניים יותר - כך שמי שחי בעוני, מצבו הוחרף: יחס פער ההכנסות, שהוא המרחק הממוצע של הכנסת המשפחה העניה מהכנסת קו העוני עלה ב-3.2% (מ-34.6% ב-2014 ל-35.7% ב-2015), והמדד לחומרת העוני, (המעניק משקל גבוה יותר לעניים יותר) עלה בשיעור של 2.3%, בין השאר בגלל אי-עדכון הקצבאות.

 

הירידה בתחולת העוני של נפשות וילדים מצד אחד והעלייה בתחולת העוני של משפחות מהצד השני, מוסברת בירידה של ממדי העוני בקרב משפחות גדולות יותר (עם ילדים), לעומת עלייה מקבילה בקרב משפחות עם ראש משק בית בגיל העבודה שאין בהן ילדים.

 

תחולת העוני במשפחות העובדות שיש בהן מפרנס אחד עלתה תחולת העוני מ-25.4% ב-2013 ל-25.9% ב-2015, ואילו תחולת העוני של המשפחות עם שני מפרנסים נותרה ברמתה מ-2014- 5.6%. עוד עולה מהנתונים כי קו העוני הוא כ2527 ש"ח לאדם וכי ההכנסה הממוצעת של משפחה ענייה, רחוקה בשליש מקו העוני.

 

תחולת העוני באוכלוסייה הערבית הוסיפה לעלות מ-52.6% ב-2014 ל-53.3% ב-2015 וכך גם תחולות העוני אצלם בקרב ילדים ונפשות, וזאת בניגוד למגמה הכללית ולמרות הגידול בקצבאות הילדים.

 

תחולת העוני של החרדים ירדה באופן משמעותי בין שתי השנים מ-54.3% ל-48.7% כאשר נצפתה ירידה אף בתחולת העוני הכלכלי. מקור הירידה בעוני של המשפחות החרדיות נובע לא רק מהגידול בקצבאות הילדים אלא גם מגידול בהכנסה מעבודה בשנה זו.

 

שר העבודה והרווחה חיים כץ התייחס לדו"ח ואמר: "אמליץ לממשלה לשנות את שיטת העדכון של הקצבאות, כך שהן יותאמו לעלייה ברמת החיים ולא יתעדכנו עוד על פי מדד המחירים. זה אבסורד שהשכר הממוצע במשק עולה בעוד שערך הקצבה לא התעדכן כבר ארבע שנים".

 

 

  • תגיות: