10tv, 10tv

השנאה לפרס: בחזרה אל זורקי העגבניות של בחירות 1981

בחירות 1981 היו אחד מרגעי השיא של הקוטביות בחברה הישראלית. ארבע שנים לאחר המהפך הגיע פרס לעצרות ברחבי הארץ. הוא התקבל בהפגנות אלימות שכללו גם זריקת עגבניות. הוא מצידו האשים את המפגינים בחומייניזם. כיצד רואים את האירועים גיבורי ההפגנות של אז?

  • פורסם ב:
  • 28/09/2016 23:28
  • |
  • עודכן ב:
  • 28/09/2016 23:28
  • |
  • כתבים:
  • טל שורר

בעיצומה של מערכת הבחירות רוויית שנאה, הגיע שמעון פרס 1981 לפתח תקווה - קשה להאמין שפרס ההוא הוא אותו פרס שזוכה היום לחיבוק חם מכל קצוות הקשת הפוליטית:


הרצל חנוכה היה שם, ראש הקנוניה, שניסתה לפוצץ את עצרת הבחירות של שמעון פרס - הרקע: הזעם על מפא"י האשכנזית שלא שכך גם אחרי 4 שנות ליכוד. "ביקשתי מכמה חבר'ה שאני מכיר שיביאו תפוחי אדמה וסכינים", מספר חנוכה. "כשהוא התחיל לדבר התחלתי לעשות לו תנועות מזרחיות מול הפנים שלו".


פתח תקווה לא הייתה חריגה: במהלך מסע הבחירות הזה כמעט כל הופעה של פרס לוותה במחאה קולנית ולעיתים רבות אלימה. המחאה הוציאה מפרס צדדים פחות ממלכתיים שלו:

 

 

 

 

"ביקשתי שיביאו תפוחי אדמה וסכינים". הרצל חנוכה, שזרק עגבניות על פרס ב-1981(חדשות 10 - צילום מסך)

עבור הרצל חנוכה ההפגנה הזו שינתה את חייו וקשרה אותם למעשה לשמעון פרס. היום כשהוא מביט אל העבר הוא מנסה להסביר, לפעמים בגאווה, לפעמים במבוכה קלה: "הוא ייצג את הממסד האשכנזי. התיידדנו אחרי זה. אם הבן שלי היה עושה דבר כזה היום הייתי ישר משבית אותו".

 

זה לא הרצל שהשתנה, זה היחס שזכה לו בשנותיו האחרונות שמעון פרס - ב2016 לו היה מגיע לבקר בפתח תקווה הוא ממש לא היה מגורש מהעיר וזה אולי המסע המרשים ביותר שהשלים שמעון פרס המסע אל ליבו של כלל הציבור.

 

מסע של עשרות שנים שעבר בפתח תקווה שבסיומו דמות שהיתה שנואה בקרב קהל גדול הפכה לכמעט קונצנזוס בחברה הישראלית המפולגת אז והיום.

 

  • תגיות: