10tv, 10tv

ראש המכינה בעלי: צה"ל מנהל מלחמה מול הציונות הדתית - בגיבוי הרמטכ"ל

הרב יגאל לוינשטיין, אדם בעל השפעה רבה על קצינים וחיילים, חזר בשבוע שעבר פעם אחר פעם על אמירה בוטה ומקוממת - "סוטים" - כך הוא קרא לבני הקהילה הגאה • רוב דבריו כווונו נגד הקצונה הבכירה של צה"ל. הבעיה מבחינתו? הפצת ערכים של פלורליזם, קבלת האחר וריבוי דעות

  • פורסם ב:
  • 17/07/2016 23:11
  • |
  • עודכן ב:
  • 17/07/2016 23:37
  • |
  • כתבים:
  • רועי שרון

"סוטים" כך כינה הרב יגאל לוינשטיין, אחד משני ראשי המכינה בעלי, מי שחינך מאות קצינים בצה"ל ומגדל גם את הדור הבא, את בני ובנות הקהילה הגאה בכנס של מכון ליב"ה - גוף המייצג את הזרם החרדי לאומי בציונות הדתית.

 

לוינשטיין מסרב לשתף פעולה עם כל כלי התקשורת, גם המגזריים, ובהופעה נדירה מאד, נשא בשבוע שעבר דברים בכנס. מדובר בהתקפה חסרת התקדים בעיקר בשל העובדה שהיא מגיעה מבית מדרש שמזוהה עם שירות צבאי ביחידות התנדבותי, מכינה שבוגריה ממלאים כבר היום את שורות מערכת הביטחון, וראשי צהל מרבים לבקר במכינה.

 

לוינשטיין מציין כי הצבא נגוע ב"בעיה גדולה" שמציגה את המחלוקת הגדולה בציונות הדתית, בין הזרמים החרד"לים והשמרניים לזרמים הליברלים יותר: על אילו ערכים צועד הצבא - של היהדות האורתודוכסית או ערכים אוניברסליים, ולא פחות מכך, מי יחנך את קציני צה"ל - חיל החינוך או הרבנות הצבאית.

 

הרב יגאל לווינשטיין בכנס ליב
 

הרב יגאל לווינשטיין בכנס ליב"ה(חדשות 10)

הקו שנקטו הרבנים אלי סדן ויגאל ולוינשטיין במשך השנים היה פתוח לחברה הישראלית, בעיקר ביחס לישיבת האם הר המור הנחשבת מסתגרת וקנאית. אבל בחודשיים האחרונים חלה הידרדרות בקשר בין הרבנים לבין צה"ל, ובעיקר מול קצין חינוך ראשי.

 

לדבריו של לוינשטיין, כפי שהוא מצוטט בכנס, הרפורמים אינם יכולים להיחשב יהודים: "אני אמרתי אלו הם דברים שהם קו אדום מבחינתי: רפורמים - הזרם הרפורמי הוא לא זרם ביהדות, זה זרם בנצרות".

 

מזה חודשים טוענים ארגוני ימין שגופים פוסט ציוניים שולטים ברוח צה"ל, אבל עכשיו נשמעות הטענות מאחת הדמויות המשפיעות על המגזר הדתי ועל קצינים בצה"ל. במלחמה הזאת, בין המכינה בעלי לצה"ל שני הצדדים צפויים להפסיד.

 

  • תגיות: