10tv, 10tv

העיקוף המיותר שכולנו עושים בדרך לנמל התעופה בן גוריון

כדי להגיע לנתב"ג ממערב, כולנו נוסעים עוד קילומטרים רבים ולאחר מכן חוזרים אותם, בזמן שכביש קצר של קילומטר אחד יכול למנוע זיהום אוויר ובזבוז דלק רבים • אך דיל פוליטי שמקורו בשנות ה-90, ומבקש למנוע נסיעת רכבים בשבת דרך כפר חב"ד הסמוך, מונע את השינוי החשוב. האם יש סיכוי לקצר את הדרך הארוכה לנתב"ג?

  • תגיות: