10tv, 10tv

האם במשרד האוצר ימנעו את המינוי של היירו?

מירי רגב מתגאה בכך שהיא תביא לישראל את כדורגלן העבר הספרדי פרננדו היירועל מנת לשפר את הישגי נבחרות ישראל, אבל על מנת לאשר את שכרו, היא צריכה לבקש אישור מהחשב הכללי באוצר או מהחשב הפנימי באוצר. הבקשה עדיין לא הוגשה

שרת התרבות והספורט, מירי רגב, מתגאה בנסיונותיה להביא לישראל את כדורגלן העבר, פרננדו היירו, כדי לשפר הישגים בענף.

 

היירו צפוי להרוויח עד 50 אלף יורו בחודש, אבל רגב "שכחה" לבדוק אם משרד האוצר מוכן בכלל לאשר את המינוי ואת הסכום האסטרונומי שהיירו אמור לקבל.

 

במשרד הספורט הדגישו שהם יממנו את שכרו של היירו, כך שהשרה רגב, כביכול, מוסמכת לאשר את ההתקשרות איתו, אבל החוק שונה. על מנת לחתום על חוזה בלי מכרז, בטח בהיקף של מאות אלפי שקלים, רגב צריכה אישור של לפחות אחד מתוך שני גורמים: החשב הפנימי במשרד הספורט או החשב הכללי באוצר.

לא ביקשה אישורים דרושים. מירי רגב
 

לא ביקשה אישורים דרושים. מירי רגב(דוברות הכנסת)

נכון להערב, רגב לא הגישה בקשה לאף אחת מהכתובות האלה כדי שיקבעו, אם בכלל, תקרה להעסקת הכוכב הספרדי - כך שכל המגעים איתו מתנהלים בעצם על הקרח, כלומר בלי גיבוי כספי מהגופים המוסמכים. ועדות ספקים באוצר יתחילו לבחון את שכרו של היירו רק כשתוגש הפנייה הרשמית, והן גם ישקלו אם בכלל יש הצדקה למינוי הזה ללא מכרז.

 

הכלכלנים מסתייגים מהתוכנית של רגב, אבל כל זה לא מנע מרגב להטיס לספרד את מנכ"ל משרדה ואת כדורגלן העבר חיים רביבו, מבלי שברור אם המגעים איתו יוכלו להימשך או להבשיל.

 

שרת הספורט אמרה בתגובה: "המגעים עם היירו הולידו רצון הדדי לשיתוף פעולה אך טרם נקבעו תנאי העסקתו. אם תתקבל ההצעה למתווה העבודה שהעבירו המשרד וההתאחדות להיירו, יתקיימו הדיונים הרלוונטיים באשר לשכרו עם הגורמים המוסמכים בישראל".

  • תגיות: