10tv, 10tv

מסים נמוכים, שירותים ציבוריים מקרטעים – מי מפסיד משיטת ה"קופה הקטנה"?

במוסף הכלכלי "אנליסט", נמשיך לדון בממצאי הדו"ח הכלכלי של ה-OECD על הכלכלה הישראלית. לפי הדוח, המסים בישראל נמוכים בהשוואה לרצוי במשק, וכשהמסים נמוכים – השירותים הציבוריים מקרטעים. אז למה בישראל תומכים בכל הפחתה במסים?

  • תגיות: