10tv, 10tv

פרסום ראשון: הנאשם המרכזי ברצח אבו חדיר יאושפז להסתכלות

יוסף בן דוד, הנאשם המרכזי בפרשת רצח הנער מוחמד אבו חדיר, צפוי להתאשפז להסתכלות כבר בימים הקרובים על מנת לבדוק את מצבו הנפשי. מטרת הבדיקה – לראות האם בן דוד היה אחראי למעשיו בזמן הרצח המזעזע. הבדיקה באה בעקבות חוות דעת פסיכיאטריות שהגישו עורכי דינו של הנאשם, שמראות כי בן דוד לא היה אחראי למעשיו

  • תגיות: