10tv, 10tv

פרסום ראשון: המינוי הכפול של פירון באקדמיה נעשה בניגוד לחוק

המועצה להשכלה גבוהה תפתח בבדיקה בנוגע למינוי שר החינוך לשעבר שי פירון כמרצה וראש חבר הנאמנים במכללה קרית אונו בחשד לחריגה מההנחיות. במקביל, מתברר כי פירון עובר גם על חובת הצינון שקובע היועץ המשפטי לממשלה. פירון: "לא יהיה דבר שמנוגד לחוק"

  • פורסם ב:
  • 10/09/2015 23:44
  • |
  • עודכן ב:
  • 10/09/2015 23:45
  • |
  • כתבים:
  • עמרי מניב

המפוקח יהיה למפקח? לחדשות 10 נודע הערב (חמישי) כי שר החינוך לשעבר, שי פירון, ימונה לתפקיד כפול במכללת קרית אונו בניגוד להוראות החוק. בנוסף, מתברר כי המינוי עובר על הוראות הצינון שקבע היועץ המשפטי לממשלה.

 

אתמול הודיע המרכז האקדמי בקריית אונו כי פירון ישמש כמרצה בכיר וכיושב ראש חבר הנאמנים במוסד. ואולם, על פי המועצה אסור לאדם לשמש בשני התפקידים, כאשר על יושב הראש להיות נציג מקרב הציבור ולא גורם כמו מרצה במוסד.

 

על רקע הבעייתיות המסתמנת הודיעה המועצה להשכלה גבוהה על פתיחה בבדיקה של מינוי פירון. לטענתה, בעיה נוספת שמתעוררת היא העובדה כי כפי שהצהיר פירון הוא צפוי לשכר בעבור תפקודו כיושב ראש חבר הנאמנים - דבר נוסף שאסור על פי חוק.

 

הקשיים במינוי פירון מתעוררים גם בהקשר לקביעת היועץ המשפטי בדבר צינון של שנה. זאת, מאחר ועל פי הודעת המרכז האקדמי פירון יחל לעבוד במוסד מייד עם תחילת שנת הלימודים האקדמית בעוד חודש.

 

בשנה האחרונה עמד פירון בראש הגוף המפקח על המוסדות האקדמיים בשבתו כשר החינוך. בין מוסדות אלו הייתה גם הקרייה האקדמית אונו.

מפירון נמסר בתגובה לטנות בדבר המינוי הכפול והשכר: "עוד לא נחתם חוזה, לא יהיה שום דבר שמנוגד לחוק ולכללים".


מהמרכז האקדמי אונו נמסר בתגובה: "כמוסד אקדמי רשמי הקריה מחויבת להתאגד כעמותה. כמתחייב בחוק העמותות וכללי המל"ג, גופי הפיקוח בעמותה הם הועד המנהל והאסיפה הכללית. הרב פירון לא אמור ולא מתעתד לשמש או לכהן באף אחד מגופים אלה אלא לייסד גוף בלתי פורמאלי חדש. תפקידיו היחידים של הגוף החדש הם קיום קשר עם התעשייה ותורמים ולא שום פיקוח מכל סוג כלשהו".

  • תגיות: