10tv, 10tv

חשמלית ושמה צרות: הרכב החדש שמסתובב בכבישים, בלי צורך ברישיון

אם סכנת האופניים החשמליים לא הספיקה כדי להוכיח את הסכנה הגלומה בכלי רכב חשמליים - עכשיו מגיעה לארץ הסכנה הבאה. במקום שני גלגלים יש ארבעה, במקום כידון מדובר בהגה של ממש. אין צורך ברישיון נהיגה למכוניות החשמליות, אין ביטוח ואין לוחית רישוי, אבל בהחלט יש יכולת להגיע למהירות של עד 50 קילומטרים בשעה

  • תגיות: