10tv, 10tv

ש"ס דורשת מע"מ 0 על מוצרי היסוד, מה שיטיב דווקא עם העשירים

במבט ראשון זה נראה כמו פתרון הכסף ליוקר המחייה בישראל. הממשלה תוריד את המע"מ ממוצרי המזון היסודיים ומפוקחים וכך ירד מחירם, עבור השכבות החלשות כמובן. אלא שבניגוד למצופה, התוכנית הזו, עליה מתעקשת ש"ס במשא ומתן הקואליציוני ייטיב דווקא עם השכבות החזקות. בדיקת המגזין הכלכלי 'אנליסט' מנסה לבדוק מדוע דווקא המפלגה שדורשת לחזק את "השקופים", מסייעת דווקא לעשירים

  • תגיות: