10tv, 10tv

לונדון את קירשנבאום 02.04.17: איפה לבנות?

נתניהו הסביר לשריו מה הן אמות המידה שלפיהן יהיה אפשר לבנות בהתנחלויות מבלי לעלות לטראמפ על העצבים, לא ברור אם נשיא ארה"ב הסכים להנחיות האלה ולא פורשו המונחים "קו הבנייה" ו"בתוך שטח ההתנחלויות" - התכנית המלאה

  • תגיות: