הנגב , הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב

כ-2,000 דירות חדשות: 3 יישובים חדשים בנגב ואחד בגליל התחתון

קבינט הדיור אישר את הקמת היישובים דניאל, ניצנית, עיר אובות ושיבולת • שניים מבין ארבעת היישובים יהיו יעודיים לשילוב בעלי צרכים מיוחדים

קבינט הדיור בראשות שר האוצר משה כחלון אישר היום (ב') את המלצות המועצה הארצית לתכנון ובנייה מהשבוע שעבר להקמת ארבעה יישובים חדשים בנגב ובגליל שיכללו כמעט 2,000 יחידות דיור חדשות - דניאל, עיר אובות, ניצנית ושיבולת.

שניים מבין ארבעת היישובים - שיבולת ודניאל - יהיו יעודיים לשילוב בעלי צרכים מיוחדים ו-20% מהתושבים בהם יהיו בעלי מוגבלויות. הקמת היישובים היתה ביוזמת משרד הבינוי והשיכון, וכבר אושרה ב-2015 אבל לא קודמה עד כה. שני היישובים יוקמו בסמוך ליישובים קיימים: דניאל בסמוך למוסד "עלה נגב" בנגב ושיבולת בסמוך לבית רימון בגליל התחתון.

בהחלטת קבינט הדיור במשרד האוצר נכתב כי "ביקוש גבוה בקרב משפחות של אנשים בעלי מוגבלויות, בצד הקושי למצוא אתרים מתאימים לשילוב בעלי מוגבלויות בקהילה, הוליד את הרעיון להקמת כפר קהילתי משולב חדש, שייתן מענה לבעלי צרכים מיוחדים החיים בתוך קהילה נורמטיבית, כחלק בלתי נפרד ממנה". 

ממשרד הבינוי והשיכון נמסר, כי "שיבולת ודניאל הינם מיזמים ומודלים חברתיים ייחודיים, השוזרים יחדיו את תחומי הרווחה, החינוך וההתיישבות. הקמתם של כפרי שילוב אלו לאנשים בעלי צרכים מיוחדים, החיים בתוך קהילה נורמטיבית כחלק בלתי נפרד ממנה, יוצרת אקלים חברתי חדש המושתת על נתינה וחסד באורח יומיומי. כפרים אלו מאפשרים הענקת מענה ראוי לבעלי צרכים מיוחדים במרחבי גליל תחתון והנגב ומהווים מודל לשילוב במדינת ישראל".

אישור קבינט הדיור מגיע בעקבות ההמלצה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה שבאה בעקבות המלצת הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע). מנגד, הקמת היישובים נווה גוריון, אשל הנשיא ודיה שצפויים היו להוסיף כ-4,500 יחידות דיור - בוטלה. נציין כי כמות הדיור החדשות שיוקמו ביישובים החדשים עדיין לא סופית וכפופה לתכנון המפורט. 


היישוב דניאל שיוקם בצמוד לאופקים ובסמוך לכפר השיקומי "עלה נגב", מתוכנן להיות יישוב כפרי-קהילתי שיכלול כ-400-500 יחידות דיור. היישוב מספק מענה למשפחות של מטופלים במוסד "עלה נגב" שמטפל בילדים ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית משולבת בנכויות פיזיות קשות, לאנשי צוות המוסד, לזוגות צעירים מהמועצה האזורית וכן גם לאנשי קבע המשרתים באזור.

 מפת היישוב דניאל

מפת היישוב דניאל (משרד הבינוי והשיכון)

 

היישוב ניצנית נמצא באגן ההתיישבות הדרום מערבי של מועצה אזורית רמת נגב ובסמוך למוסד החינוכי ניצנה שבגבול מצרים. הוועדה השתכנעה כי ניתן לאפשר את הקמת הישוב שנועד לתרום לביסוס אגן ההתיישבות כעוגן, על מנת לחזק את התפקוד של הכלל היישובים הסמוכים לו. עקרון נוסף שעמד לנגד עיני הוועדה הוא המרחק מיישובים עירוניים וסמיכותו לבינוי מאושר, כך שאינו פוגע ברציפות השטחים הפתוחים. גם יישוב זה צפוי לכלול כ-500 יחידות דיור חדשות. 


היישוב הקהילתי עיר אובות שיוקם בערבה התיכונה וצפוי להכיל כ-500 דירות חדשות, מרוחק מלב המטרופולין ומיישובים עירוניים וסמוך לבינוי מאושר. במסגרת תכנון היישוב החדש הייבחן מתן המענה הראוי להסדרה תכנונית של האוכלוסייה הבדואית הנמצאת בסמיכות, נמסר מהוועדה.

שיבולת הוא כפר שילוב חדש שיוקם על רכס הטורען בצמוד לישוב בית רימון שבמרכז הגליל התחתון והקמתו תהווה חיזוק משמעותי להתיישבות הכפרית במועצה אזורית גליל תחתון, הן במרקם החברתי והקהילתי והן במגוון שירותי הציבור באזור.

הישוב יתוכנן כך שלא תהיה הפרדה פיזית בין אזורי המגורים של האוכלוסיות, בדגש על הקמת מרכז ציבורי וקהילתי משותף למשפחות הנורמטיביות ולאוכלוסייה בעלת הצרכים המיוחדים. היישוב מתוכנן לכ-350 יח"ד בהן כ-80 יח"ד עבור אוכלוסייה המוגדרת כאוכלוסיית חוסים.

 עיר אובות

עיר אובות (מינהל התכנון)