נדלן אתר בנייה, מערכת LEGIT

משרד העבודה סגר שלושה אתרי בנייה בירושלים בשל ליקויי בטיחות

סגירת האתרים הביאה לעצירת הבנייה של 350 יחידות דיור בעיר * שר העבודה והרווחה חיים כץ: "היזמים ימשיכו לשלם עד שיפסיקו להתרשל"

משרד העבודה והרווחה סגר השבוע שלושה אתרי בנייה בירושלים בשל ליקויי בטיחות, מה שהביא לעצירת הבנייה של 350 יחידות דיור בעיר.

במסגרת פשיטה משולבת שביצעו מפקחי המשרד בשיתוף פרקליטות ירושלים, מינהל הסדרה ואכיפה, חוקרי יחידת ההונאה של הביטוח הלאומי ונציג רשם הקבלנים במשרד השיכון, הוטלו צווי בטיחות גורפים על שלושת האתרים,  שמחייבים אותם לתקן את הליקויים לפני שיקבלו אישור לחזור לעבודה. במקביל, נאספו מסמכים שהועברו לרשם הקבלנים במשרד השיכון והן למינהל הסדרה ואכיפה וחוקרי הביטוח הלאומי לשם בחינת פתיחת הליכי אכיפה נוספים.

כך, באתר הראשון ברחוב מלכי ישראל בעיר ובהפעלת הקבלן בירפקט הנדסה, נמצאו פערים רבים בהדרכות העובדים, משטחי עבודה לא מוגדרים, עגורנאים אשר עבדו בגובה ללא ציון מגן אישי, לוחות חשמל לא מאושרים על ידי חשמלאים בודקים. על האתר הוטל צו בטיחות גורף עד לתיקון כל הליקויים שנמצאו בו.

 ליקויי בטיחות

ליקויי בטיחות (משרד העבודה והרווחה)

 


באתר השני, ברחוב שטראוס ובהפעלת הקבלן נבאל פרנאס, נמצאו פערים בהדרכות העובדים ובמשטחי עבודה לא מגודרים אשר עלולים לסכן את הציבור. בנוסף, מתקני החשמל באתר לא אושרו על ידי חשמלאי. כמו כן באתר לא קיים מנהל עבודה שאושר מינויו על ידי מינהל הבטיחות ונמצאו ראיות להפרת צו בטיחות תקף. במקביל לסגירת אתר זה, פנו מפקחי הבטיחות במשרד העבודה והרווחה אל  משטרת ישראל על מנת שזו תבחן שימוש בכלי אכיפה נוספים, כפי שנעשה באכיפה קודמת שבוצעה במרכז הארץ בעבר.

 ליקויי בטיחות

ליקויי בטיחות (משרד העבודה והרווחה)

 


באתר השלישי ברחוב טולדנו ובהפעלת הקבלן דליה אליאספור, נמצאו ליקויי בטיחות רבים של לוחות החשמל, ובכלל זה אישורים חסרים של חשמלאי בודק, פערים משמעותיים בהדרכת עובדים, משטחי עבודה לא מגודרים ופיגומים שלא נבדקו בתדירות הנדרשת על ידי מנהל העבודה במקום. כמו כן, אותרו מפעילי עגורני צריח אשר פעלו ללא ציוד מגן אישי. אחד מהמפעילים נמלט רגלית מהמקום כאשר הגיעו מפקחי משרד העבודה והרווחה. מפעיל זה מוכר למינהל וייפתחו כנגדו הליכי שימוע.

 ליקויי בטיחות

ליקויי בטיחות (משרד העבודה והרווחה)

 

 
שר העבודה והרווחה חיים כץ: "נמשיך להעמיק את שיתופי הפעולה עם רגולטורים נוספים במטרה לבלום את הקטל באתרי הבנייה. האחריות לשמירה על חיי אדם נמצאת בידיים של הקבלנים וצר לי שהם לא הפנימו עד הסוף את החשיבות שבהקפדה על תקנות הבטיחות. היזמים ימשיכו לשלם עד שיפסיקו להתרשל". 

 ליקויי בטיחות

ליקויי בטיחות (משרד העבודה והרווחה)