נכס של אלקטרה בצפון קרולינה, אתר החברה

בתוך חודש בלבד: אלקטרה נדל"ן השלימה את המימוש הענק בארה"ב

החברה השלימה מכירת 3,000 יחידות דיור במקבצי דיור בצפון קרולינה תמורת כ-1.6 מיליארד שקל וקיבלה את כל התמורה בגין המכירה * מנהלת כ-20,000 יחידות דיור ברחבי ארה"ב

כחודש אחרי שהודיעה על המהלך, חברת אלקטרה נדל"ן השלימה מימוש ענק בארה"ב של 11 מקבצי דיור בצפון קרולינה הכוללים כ-3,000 יחידות דיור, תמורת כ-442 מיליון דולר (כ-1.6 מיליארד שקל). אלקטרה דיווחה היום לבורסה כי היא קיבלה את כל התמורה בגין המכירה.

אלקטרה רכשה את מקבצי הדיור האמורים בחודש יוני 2016 תמורת 345 מיליון דולר, כחלק מהתכנית האסטרטגית שהציגה בינואר 2016 לפיה היא תהפוך לזרוע הנדל"ן המניב של קבוצת אלקו, תוך התמקדות בתחום מקבצי הדיור בארה"ב. נכון לנתוני הרבעון הראשון של השנה, החברה מנהלת כ-20,000 יחידות דיור ב-62 מקבצי דיור בארה"ב.

הרווח המצטבר לאחר מס שנבע לחברה ולשותפיה ממקבצי הדיור שנמכרו עמד על כ-6.4 מיליון דולר - מתוכם תרשום החברה ברבעון השני 2018 רווח לאחר מס בסך של כ-3.4 מיליון דולר (כ-12 מיליון שקל). שיעור התשואה הפנימי (IRR) הינו כ-30%. בנוסף, העסקה תניב לאלקטרה נדל"ן תזרים חופשי של כ-14.7 מיליון דולר, כ-54 מיליון שקל (בניכוי ההלוואה הבנקאית ששימשה לרכישת הנכסים ועלויות נוספות).