נדלן, שאטרסטוק

תמ"א 38: הגדלת זכויות בנייה פי 3.5, דחיית תשלום היטלי השבחה

תזכיר חוק שמגבש האוצר מבקש לבצע שינויים מהותיים בתוכנית המתאר הארצית • עוד מוצע להרחיב סמכויות ועדות מקומיות, ולהעדיף מסלולי הריסה ובנייה

פרויקטי תמ"א 38 צפויים לשינוי משמעותי בקרוב, שכולל הגדלת זכויות הבנייה והעדפת מסלולי הריסה ובנייה, הרחבת סמכויות הרשויות המקומיות, הסדרת מועד התשלום של היטלי השבחה, ועוד. 


לפי תזכיר חוק ששלח משרד האוצר למשרדי הממשלה להערות, שר האוצר כחלון מבקש לבצע שינויים מהותיים בחוק התכנון והבנייה, על מנת לייעל את הליכי התכנון ואת עבודת מוסדות התכנון, וכן להסדיר מספר סוגיות נוספות בפרויקטים של התחדשות עירונית. 


משרדי הממשלה יוכלו לתת הערות לתזכיר החוק עד 12 ביוני, ולאחר מכן הוא יועבר לדיון בוועדת שרים ואחרי כן לאישור הכנסת. אישור סופי צפוי בחודשים הקרובים. החוק צפוי לחול רק על תוכנית שיאושרו לאחר אישורו וגם על תוכניות שנחתמו כבר קודם לכן בהתבסס על גיבוש תוכנית מתאר, אבל מועד התשלום של ההיטל בפועל יידחה לאחר אישורה. לחוק לא צפויה השפעה על תקציב המדינה או על התקן של המשרד הממשלתי.


לפי התזכיר, ועדה מקומית תוכל לקבוע כל עניין בתוכנית התחדשות עירונית שנדונה אצלה – מבחינת הקלות ליזמים. בסמכותה יהיה לשנות ייעוד של קרקע, להפקיע עד 15% משטח הבנייה בפרויקטים ולייעדה לצרכי ציבור, ולהגדיל ב-350% את זכויות הבנייה בפרויקטים של תמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה. יש לציין כי מכפיל של 3.5 אטרקטיבי ליזמים באזורי ביקוש, אבל בפריפריה למשל נדרשים מכפילים גבוהים בהרבה. 


על מנת לעודד פרויקטים של הריסה ובנייה, אם לא מומשו כל זכויות הבנייה שניתנו, ניתן יהיה לאשר כפל זכויות – שטחי הבנייה שכבר אושרו וכאלה שהיזמים זכאים אליהם מתוקף תוכנית המתאר הארצית (תמ"א 38). 


בכל הנוגע להיטלי השבחה, תזכיר החוק קובע כי יידרש תשלום רק בעת אישור תוכנית מפורטת אשר ניתן להוציא מכוחה היתרי בנייה ללא צורך בתוכנית נוספת. סעיף זה מבטל את אי הוודאות שהיתה בפרויקטים רבים של התחדשות עירונית, שבהם היזמים נאלצו להתאים עצמם ולשלם עבור השבחה גם בתוכניות מתאר עירוניות שהתגבשו ולא אפשרו הוצאת היתרים. עליית ערך כללית שאינה תוצאה של הליכי תכנון לא תחויב בהיטל השבחה בכלל.