יגאל דמרי, צילום יחצ

י.ח דמרי: רווח נקי של 28.4 מיליון שקל ברבעון; ירידה בהכנסות

שיעור רווח גולמי של 28.2% ברבעון הראשון • מכרה 115 דירות ברבעון • החברה יישמה לראשונה את התקן החשבונאי IFRS15

חברת הבנייה י.ח. דמרי שבבעלות יגאל דמרי מפרסמת היום (ה') את הדוחות הכספיים לסיכום הרבעון הראשון של השנה, שבו לראשונה יישמה את התקן החשבונאי IFRS15. נציין, כי לפני יישום התקן, חברות נדל"ן הכירו ודיווחו על ההכנסות שלהן ממכירת דירות רק אחרי שהמפתחות נמסרו לרוכשים. לפי התקן החדש, ההכרה בהכנסות היא בהתאם לקצב הבנייה של הדירות. לשם הדוגמא, אם ברבעון הראשון החברה סיימה רק 20% מהבנייה, היא תכיר ותדווח רק על ההכנסות היחסיות בהתאם.

דמרי מדווחת, כי ההכנסות ברבעון הראשון של 2018 הסתכמו בכ-207.8 מיליון שקל, ירידה של 5% לעומת ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. לדברי החברה, היקף ההכנסות הושפע ממכירת דירות בפרויקטים בבנייה ומקצב התקדמות הביצוע במהלך תקופת הדוח, כתוצאה מיישום תקן IFRS15 כאמור. היקף ההכנסות ממכירת דירות בתקופה המקבילה אשתקד משקף מסירה של כ-148 יח"ד. אם החברה לא היתה מיישמת את התקן, היא היתה מכירה בהכנסות של 132 מיליון שקל, המשקף מסירה של כ-100 דירות לפי הערכות. 

דמרי רשמה רווח גולמי של כ-58.7 מיליון שקל, ושיעור רווח גולמי של 28.2%, וזאת לעומת כ-41.3 מיליון שקל ו-18.9% בהתאמה ברבעון המקביל. זאת, שוב כתוצאה מיישום התקן החדש ותמהיל שונה בין הפרויקטים שנמסרו ברבעון המקביל אשתקד לפרויקטים שהתקדמו בביצוע ונמכרו ברבעון ראשון של שנת 2018.

הרווח התפעולי עלה בכ-51% לכ-43.5 מיליון שקל, והרווח הנקי טיפס בכ-66.5% לכ-28.4 מיליון שקל. החברה חילקה דיבידנד בסך 20 מיליון שקל בגין רווחי הרבעון הראשון. 

החברה מדווחת כי מכרה ברבעון הראשון 115 יח"ד בישראל בתמורה כספית של כ-175.5 מיליון שקל, ועוד 2 דירות בחו"ל בתמורה לכ-430 אלף שקל. לאחר סוף הרבעון, ה-1 באפריל, ועד ליום חתימת הדוח הכספי החברה מכרה עוד 69 דירות בישראל ב-101 מיליון שקל, ו-3 דירות בחו"ל ב-627 אלף שקל. נכון לסוף הרבעון החברה בונה כ-2,252 יח"ד ב-17 פרויקטים ברחבי הארץ וכן 83 יח"ד בחו"ל, מתוכן נמכרו 1,093 יח"ד בתמורה כספית כוללת של כ-1.5 מיליארד שקל.

ההון העצמי של החברה נכון ל-31 במרץ 2018 הסתכם בכ-993.5 מיליון שקל ומהווה כ-30.8% ממאזן החברה. ההון העצמי גדל עקב הגידול ברווח הנקי, ועקב עודפים של 143 מיליון שקל שנוצרו כתוצאה מיישום התקן החשבונאי החדש. 

יגאל דמרי, בעל השליטה ומנכ"ל י.ח דמרי: "אנחנו שמחים לסכם את הרבעון הראשון של 2018 עם שיפור בביצועים התפעוליים. על אף הסביבה העסקית המאתגרת בשוק הדיור הישראלי, מכרנו 115 דירות במהלך הרבעון, נתון שמצביע על עוצמת המותג י.ח. דמרי בעיני הצרכן הישראלי. אנו בונים כיום למעלה מ-2,200 דירות בכ-17 פרויקטים שונים ברחבי הארץ, ונמשיך לפעול להרחבת פעילותנו, ולפתח פרויקטים שיבטיחו את צמיחתה של החברה גם בשנים הבאות".