דיור ציבורי , שאטרסטוק

אושר בממשלה: דירות מהאפוטרופוס הכללי יועברו לדיור הציבורי

מדובר ב-10 דירות מדי שנה בלבד שהאפוטרופוס חדל מלנהל אותן והן יועברו לידי המדינה ויוקצו מעתה לזכאי הדיור הציבורי

הממשלה אישרה היום (א') את הצעת שר האוצר משה כחלון להגדלת הדיור הציבורי - הדירות המועברות מהאפוטרופוס הכללי יוקצו לטובת זכאי הדיור הציבורי. מדובר ב-10 דירות מדי שנה בלבד, שהאפוטרופוס חדל מלנהל אותן והן יועברו לידי המדינה ויוקצו מעתה לדיור הציבורי.

על פי ההחלטה, הדירות האלה יירשמו על שם המדינה לאחר שיועברו מהאפוטרופוס הכללי ויועברו לניהולה של חטיבת הנכסים, רכש ולוגיסטיקה בחשב הכללי באוצר. החשב הכללי יגבש המלצות לשימוש בדירות בתוך 90 יום.

החשכ"ל יבחן את ההיבטים המקצועיים והמשפטיים של ייעוד הדירות לדיור הציבורי, בהתחשב בשווי הדירות, בשימוש הנוכחי שלהן, ובזכויות שקיימות לגביהן לדיירים נוכחיים ולצדדים שלישיים. ייבחן גם האם המדינה מחויבת כלפי "מעוניינים" בנכס עזוב כהגדרתם בחוק האפוטרופוס הכללי, באופן שזכויותיהם לא ייפגעו מהמהלך. עוד ייבחן ייעוד הדירות האמורות להשכרה לזכאי הדיור הציבורי, באופן שייתן מענה לממתינים לדיור ציבורי.