התחדשות עירונית, צילום עיריית חולון

הפוך מהרצליה: עיריית חולון בתוכנית כוללת להתחדשות עירונית

העירייה תעדיף פרויקטי הריסה ובנייה (תמ"א 38/2), על פני מסלולי חיזוק ותוספת קומות * העיר תחולק למתחמים שונים עפ"י אופיו העירוני של כל אזור, שבכל אחד הוראות שונות

יש עיריות שעוצרות לגמרי התחדשות עירונית בתחומן, ויש כאלה שמקדמות אותה בברכה. כזו היא עיריית חולון בראשות מוטי ששון, שאישרה אמש תוכנית כוללת להתחדשות עירונית וחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה. הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון המליצה לוועדה המחוזית לאשר את התכנית.

העירייה מכריזה באופן מפורש במסגרת התוכנית הכוללת, כי היא תעדיף פרויקטי התחדשות עירונית במסלול של הריסה ובנייה (תמ"א 38/2), על פני מסלולי חיזוק ותוספת קומות. היא מגדירה בתוכנית שיש להתאים את ההוראות לתנאים המיוחדים של העיר - התשתיות הקיימות, המרקם האורבני, וכיוצא בזה. 

התוכנית תחלק את העיר למתחמי תכנון שונים, עפ"י אופיו העירוני של כל אזור (מתחמי רחובות העיר, מתחמי רחובות ראשיים א' ו-ב', מתחמי התחדשות מועדפת, מתחמי שימור, מתחמים לשמירה על תבנית הבנייה, מתחמים לפינוי בינוי חובה). בכל מתחם מגדירה התכנית הוראות שונות.

עוד יוגדרו בתוכנית מוקדים עירוניים - מתחמים לקידום תכניות מפורטות לפינוי בינוי, אשר יאושרו בסמכות הוועדה המקומית. במתחמים אלו יוגדרו מספר הקומות המקסימלי שניתן לבנות, אילו שימושים יתאפשרו בכל מתחם, וייקבעו מנגנונים להקצאת שטחים בנויים ופתוחים לצרכי ציבור.

מלבד תוספת הדירות וזכויות הבנייה בעיר במסגרת ההתחדשות העירונית, כטיבן של תוכניות כוללות התוכנית הנוכחית תקבע הנחיות והוראות להגדלת השטחים הציבוריים - הבנויים והפתוחים - כמענה לדירות החדשות שיתווספו לעיר. עיריית חולון מוסרת כי מטרתן של הוראות אלה הינה לשמור על איכות החיים העירונית לצד הגידול באוכלוסייה ובמקביל - לחזק ולהרחיב את המרחב הציבורי.

מהעירייה נמסר, כי "מימושה של תכנית זו תלוי בהתארגנות וולונטרית של התושבים, ואולם מרגע שהופכת המדיניות העירונית לתכנית מסודרת, היא מייצרת שקיפות וודאות ומקלה על התארגנות זו ועל היוזמות הפרטיות. מימושה של התכנית יהיה בהדרגה לאורך תקופה והיא כוללת בתוכה מערכת מעקב ובקרה שתיבחן מעת לעת".

התכנית קודמה באגף אדריכלות ותכנון עיר בשיתוף עם אגף הרישוי שבמינהל ההנדסה בעיריית חולון וכללה צוות היגוי בראשות מהנדסת העיר, אדר' מימי פלג, ובאמצעות משרד האדריכלים רונאל-לוי.

הפוך לגמרי מעיריית חולון, נזכיר, עיריית הרצליה הודיעה לפני קצת יותר משבוע, כי היא עוצרת לגמרי את כל הגשת הבקשות לאישורים לפרויקטים של תמ"א 38 במרכז העיר. מדובר באזור בו פוטנציאל לבניית 12,700 יחידות דיור בהתחדשות עירונית, כשכמה אלפים מהן כבר נמצאים בשלבים שונים של תכנון ובנייה.  עיריית הרצליה בראשות משה פדלון הודיעה ליזמי הנדל"ן שבשל עומס שנוצר על מרכז העיר ואי עמידה בהתניות שנקבעו ביחס לאישור של 1,500 יחידות דיור בהתחדשות עירונית, פרויקטים חדשים לא יאושרו.