סמי מצלאוי, מערכת LEGIT

מידרוג משבחת את מהלכי ההתייעלות של סמי מצלאוי

חברת הדירוג העלתה בשתי דרגות את דירוג החוב של חברת מצלאוי והציבה אופק דירוג "יציב" • המהלכים ששיפרו את האיתנות הפיננסית, והגורמים שעלולים להוביל להורדת דירוג

חברת הדירוג הישראלית "מידרוג" העלתה בשתי דרגות את דירוג החוב של חברת מצלאוי והציבה אופק דירוג "יציב". מדובר על סדרות ג' ו-ד' באג"ח של החברה בבעלות סמי מצלאוי, שדירוגן עלה מרמה של Ba1 לרמה של Baa2.

במקביל הודיעה מצלאוי על פירעון מוקדם מלא ביוזמת החברה של אגרות החוב סדרה ד' בהיקף של כ-40 מיליון שקל. מנכ"ל החברה ערן מזור הסביר ל-LEGIT, כי הפירעון המוקדם הוא חלק מתוכנית אסטרטגית של החברה להארכת המח"מ של אגרות החוב של החברה והפחתת עלויות הריבית. החברה ביצעה הנפקה של אגח ה' בריבית אפקטיבית של 5.4% במח"מ 3.5 ועל ידי פרעון מוקדם של אגח ד' החליפה חוב יקר בריבית של 8.6% ובמח"מ של פחות משנה.


כלכלני מידרוג כותבים, כי העלאת הדירוג של מצלאוי וייצוב האופק נובעים ממספר מהלכים ועסקאות אותן ביצעה החברה במהלך החצי השנה האחרונה, אשר הובילו לשיפור בפרופיל העסקי והפיננסי של החברה. בין המהלכים - גיוס 70 מיליון שקל בסדרת אג"ח חדשה, סדרה ה', שבוצע בפברואר. במרץ מצלאוי ביצעה כאמור הנפקה נוספת של אג"ח ה' באמצעות הצעת רכש חליפין לסדרות ג' וד', כך שיתרת אגרות חוב סדרה ה׳ הינה בסך של 115 מיליון שקל. עוד מהלך היה מכירת מניות החברה הבת אבן השוהם המחזיקה במתחם כורזין, עסקה שהושלמה בחודש ינואר השנה.

לדברי מידרוג, הצלחת גיוס האג"ח תורמת לנזילות החברה, להשטחת לוח הסילוקין והתאמתו למועדי קבלת התזרים בגין הפרויקטים בתחום הייזום למגורים ונגישות החברה למקורות מימון וליכולת פירעון החוב. גורמים אלו בדיוק הביאו את מצלאוי לקשיים פיננסיים בשנתיים האחרונות, שנבעו בגלל עיכובים בשלושה פרויקטים מרכזיים הקשורים לענייני בירוקרטיה של הרשויות, ובמקביל היתה החובה לשלם את תשלומי האג"ח לבעלי החוב של החברה.

בראיון מיוחד ל-LEGIT מתחילת חודש מארס סמי מצלאוי סיפר בגאווה על התקופה הקשה שעבר בשנתיים האחרונות, אבל שבסופן הוא הצליח להבריא את החברה ולהחזיר אותה למעלה. "אני אדם שנותן מילה ועומד מאחורי המילה שלו ולא משנה מה יקרה. עשיתי הכל כדי לעמוד בתשלומים למחזיקי האג"ח. בשנתיים האחרונות ישנתי אולי שעתיים בלילה, יחד עם אשתי ומשפחתי ומקורביי היינו יושבים בכל לילה ומטכסים עצה איך לעלות מעל פני המים, והאמונה הזו בעצמנו היא זו שעזרה לנו לשרוד. האמנתי בעצמי וידעתי שאצליח לשרוד, לשלם את החובות, ולהחזיר את החברה למקומה הטבעי בצמרת. ותודה לאל היום החברה איתנה, יש לי את האהדה של שוק ההון שראה שאני עומד במילה שלי, וגם של הבנקים שראו שלמרות כל הקשיים שילמתי הכל ולא ביקשתי שקל אחד הנחה".


חברת מצלאוי הצליחה לחזור לעצמה ואף להציג רווחיות, הודות למהלכים שביצעה החברה, שכללו בין היתר מכירת נכסים מרכזיים, החברה עמדה בכל התשלומים בזמן בלי לבקש הנחות או דחיות משוק ההון או מהבנקים. זאת בין השאר כתוצאה ממהלך של התייעלות הכולל צמצום בהוצאות המטה.

היום, מסתבר, אותן פעולות בדיוק היו אלה שהביאו להבעת האמון מחברת מידרוג.

במידרוג מציינים לשבח בדיוק את המהלכים האלה לשיפור יחסי האיתנות של החברה - הזרמת ההון שבוצעה במהלך 2016, פירעון שוטף של אג"ח והלוואות מבנקים, וכן מימוש מתחם כורזין אשר הביא לקיטון בחוב הפיננסי ולפירעון הלוואה פרטית שנטלה החברה. כמו כן מציינים במידרוג לחיוב את יתרת הנזילות בהיקף של כ-60 מיליון שקל, אשר מיועדת לפירעון מוקדם של סדרת אג"ח ד', ולפירעון יתרת סדרת אג"ח ג'.

עוד מציינים במידרוג את העובדה כי למצלאוי קיימים נכסים מניבים אשר חלקם ללא חוב, וחלקם עם שיעור LTV (שיעור היוון - י.נ) של כ-50%, המאפשרים גמישות נוספת אם במימוש שלהם או או במימון מחדש במידת הצורך. 

מנגד, במידרוג מציינים כי הדירוג עלול להיות מושפע לשלילה ואף לרדת, עקב היקף פעילות נמוך אשר בא לידי ביטוי בריכוזיות פרויקטים המשליכה לשלילה על פרופיל הסיכון; חלוקת דיבידנדים שיש בה כדי לפגוע באיתנות הפיננסית ובנזילות; עיכוב משמעותי בהתחלת פרויקטים חדשים או קצב מכירות נמוך לאותם פרויקטים; ואי ביצוע פדיון סדרות האג"ח ד' ו-ג'.