קריית משה רחובות, הדמיה בר לוי אדריכלים

9,500 דירות: קרקע משלימה בפרויקט הפינוי-בינוי הגדול בארץ

רשות מקרקעי ישראל אישרה לראשונה הקצאת קרקע משלימה לפרויקט התחדשות עירונית ענק • 1,330 דירות ישנות יפונו ב-8 מתחמים • כ-3,500 דירות ייבנו בקרקע המשלימה

רשות מקרקעי ישראל אישרה לראשונה הקצאה בפועל של קרקע משלימה לטובת פרויקט פינוי הבינוי הגדול ביותר בישראל - בשכונת קריית משה ברחובות שייבנה על קרקעות מדינה.

על-פי ההחלטה, חטיבת הקרקע הקיימת מדרום-מערב לשכונה - אשר במשך שנים ארוכות הוקפאה לבנייה לאור מגבלת הרעש הנובעת מהקרבה לשדה התעופה הצבאי בתל נוף - היא זו אשר תשמש קרקע משלימה. כחלק מתהליכי קידום התכנית לקריית משה, הוסרה ההסתייגות מהבנייה באזור זה.

בפרויקט ייבנו 9,500 יחידות דיור חדשות במקום 1,330 דירות ישנות שיפונו ב-8 מתחמים. מתוך הדירות החדשות,  כ-3,500 ייבנו בקרקע המשלימה, כ-350 יח"ד ייבנו לדיור מוגן, 300 יח"ד ייבנו לסטודנטים. על תכנון הפרויקט אחראי משרד בר לוי אדריכלים. 

שטח התכנית שגובשה הוא כ-1,200 דונם והיא כוללת בנייה גבוהה של 20 קומות לאורך הצירים הראשיים, שילוב מסחר ושטחים ציבוריים בקומות הקרקע, ובנייה של 9 קומות במתחמים העורפיים. השכונה סווגה ע"י קבינט הדיור כמתחם מועדף לדיור והתכנית מקודמת בוותמ"ל ונמצאת לקראת הפקדתה.שכונת קריית משה נכללת בהחלטת ממשלה בנושא קידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה, כאחת מחמש השכונות שלגביהן נקבע כי יקודמו תהליכי התחדשות עירונית.

נזכיר, כי רשות מקרקעי ישראל החליטה בסוף 2017 על ייעוד קרקע משלימה לטובת פרויקטים של פינוי בינוי, כדי ליצור כדאיות כלכלית ליזמים בפרויקטי פינוי בינוי, והיום היא מיישמת את ההחלטה לראשונה, בשיתוף הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.  

עינת גנון, סמנכ"לית הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, מסרה היום ל-LEGIT, כי זה "הפרויקט הראשון שבו בוצעה כבר הקצאה בפועל של קרקע משלימה. בימים אלה אנחנו עובדים על גיבוש קול קורא לחברות ויזמים שיתקשרו בתחילה עם בעלי הדירות כדי להגיע למימוש התוכנית".

 קריית משה רחובות

קריית משה רחובות (הדמיה בר לוי אדריכלים)