מימין אורי לוי מנור גינדי וכפיר גינדי, צילום יונתן בלום

גינדי השקעות מבצעת פירעון מוקדם של האג"ח - ונמחקת מהבורסה

החברה פרעה את יתרת החוב בהיקף 62 מיליון שקל, שאמורה היתה להיפרע ב-22 במאי

חברת גינדי השקעות מבצעת פירעון מוקדם של כל חוב האג"ח שלה (סדרה ד') ונמחקת מהמסחר בבורסה בת"א. החברה פרעה את יתרת החוב בהיקף 62 מיליון שקל, שאמורה היתה להיפרע ב-22 במאי. זאת, בהמשך לפירעון מוקדם חלקי שביצעה בפברואר, אז פרעה 45 מיליון שקל מאותה סדרה.

לאחר ביצוע הפרעון המלא, יימחקו אגרות החוב של החברה מהמסחר בבורסה, גינדי השקעות תחדל להיות תאגיד מדווח וניירות הערך שלה לא ייסחרו יותר בבורסה לניירות ערך בת"א.

סדרה ד' של האג"ח של גינדי השקעות הונפקה לראשונה והחלה להיסחר באוקטובר 2015, היא אינה צמודה למדד ונושאת ריבית של 6.75%. המחיר האחרון של איגרת עמד על 1.0296 שקלים. שער הפדיון המוקדם הינו 1.03 שקלים על כל 1 שקלים ערך נקוב.

גינדי השקעות סירבה להתייחס לשאלה מדוע בחרה להימחק מהבורסה.