נדלן, רויטרס

האוצר: 8,700 דירות נרכשו בפברואר; שפל היסטורי בשיעור משקיעים

הכלכלן הראשי: 7,600 נרכשו במחירי שוק ו-1,100 (שיא חודשי) במחיר למשתכן • ירידה חדה גם ברכישות משפרי הדיור • "קבלנים שמכרו במחיר למשתכן יהנו מגידול בתזרים"

בחודש פברואר 2018 נרכשו בישראל 8,700 דירות, מתוכן 7,600 נרכשו במחירי שוק ועוד 1,100 (שיא חודשי) נרכשו במסגרת מחיר למשתכן, כך עולה מנתוני הכלכלן הראשי באוצר.

במספר הדירות שנרכשו במחירי שוק נרשמה ירידה של 12% מינואר 2018 וירידה דומה לעומת פברואר 2017. בשילוב שני סוגי הדירות שנרכשו מדובר בירידות של 4% ו-2% בהתאמה. האוצר טוען כי גם בסיכום שנתיים (לעומת 2015), מדובר בירידות בכמות העסקאות הכללית.

מספר הדירות החדשות שנרכשו במחירי שוק בפברואר עמד על 1,800, ירידה של 5% לעומת ינואר וללא שינוי בהשוואה לפברואר אשתקד.

עוד עולה מהנתונים, כי משקל הדירות שרכשו המשקיעים בפברואר ירד לשיעור של 13% בלבד, הרמה הנמוכה ביותר מאז תחילת העשור הקודם. משקיעי הנדל"ן רכשו בפברואר 1,100 דירות - ירידה חדה של 29% בהשוואה לחודש הקודם, וירידה דומה בהשוואה לפברואר אשתקד. לדברי האוצר, הירידה ברכישות המשקיעים הקיפה את כל האזורים בהובלת נתניה ות"א עם ירידות של 70% ו-50% בהתאמה בהשוואה לחודש המקביל.

מכירות המשקיעים בחודש פברואר רשמו ירידה של 18% בהשוואה לינואר. חרף ירידה זו, "מלאי" הדירות המוחזק בידי משקיעים ירד בפברואר ב-630 דירות והשלים ירידה של כ-5,000 דירות מאז הוא החל בירידה באפריל 2016.

ירידה חדה נרשמה גם ברכישות משפרי הדיור, בשל הקושי שלהם למכור את דירתם הקודמת על רקע הקפאון בשוק. משפרי הדיור רכשו בפברואר 8,200 דירות, ירידה של 17% לעומת החודש הקודם וירידה של 20% בהשוואה לפברואר אשתקד.

האוצר מבקש לציין כי מצטמצמת התופעה של רכישת "דירה בהמתנה", שהיתה אופיינית לתקופות בהן נרשמו עליות מחירים חדות בשוק. ב"מלאי" הדירות בהמתנה הצטברו כ-13 אלף דירות, למעלה ממחציתן יצטרכו להימכר השנה על מנת שבעליהן לא ימוסו כמשקיעים.

הזוגות הצעירים רכשו בחודש פברואר 7,400 דירות, מתוכן 1,100 כאמור במסגרת "מחיר למשתכן". מחצית ממכירות מוזלות אלו התרכזו באזור רחובות (בעיקר ביבנה). בניכוי מכירות מוזלות אלו, נרשמה יציבות במספר הדירות שרכשו הזוגות הצעירים, הן בהשוואה לחודש הקודם והן בהשוואה לפברואר אשתקד.

גם בסקירה הנוכחית יש התייחסות לתזרים המזומנים הפוטנציאלי של הקבלנים ממכירת דירות חדשות, כולל במסגרת "מחיר למשתכן". לפי האוצר, תזרים זה עמד בפברואר על 5.4 מיליארד שקל, עלייה של 9% בהשוואה לחודש הקודם. האוצר טוען כי הגידול בתזרים נובע "במידה רבה על רקע העלייה החדה במשקל הדירות שנמכרו במסגרת 'מחיר למשתכן' מסך הדירות החדשות שנמכרו (שיעור של 40% בפברואר, כפול ממשקל זה בחודש ינואר). "מכאן עולה כי מי שנהנו מהגידול בתזרים המזומנים בחודש פברואר היו בעיקר הקבלנים שמכרו במסגרת 'מחיר למשתכן'", טוען האוצר.