מודיעין, החברה הכלכלית מודיעין

הלהיט של הזוגות הצעירים: האם מחירי הדיור במודיעין בדרך למטה?

הכלכלן הראשי באוצר בחן את התנהגות המחירים במודיעין בין השנים 2017-2005 ומצא פערים שעשויים לרמז על מגמה • מחירי הדירות בישראל זינקו בתקופה זו ב-129%

"האם מחירי הדירות במודיעין משנים כיוון?" זו השאלה שנמצאת במוקד הסקירה השבועית של הכלכלן הראשי במשרד האוצר שפורסמה היום (א'). באוצר בחנו את התנהגות המחירים במודיעין בין השנים 2017-2005, כאחת הערים המבוקשות ביותר למגורים בעשור האחרון בקרב הזוגות הצעירים ומשפרי הדיור, אל מול מחירי הדירות בכל ישראל שמפרסמת הלמ"ס.

לפי הבדיקה, מחירי הדירות במודיעין בין השנים 2017-2005  זינקו בשיעור חד של  168%, גבוה מקצב עליית מחירי הדירות ברמה הארצית באותה תקופה שעמד על 129% (השיעור – במונחים נומינליים). באוצר סבורים כי מקור השוני הזה הוא בעובדה שמודיעין הוא לא יעד אטרקטיבי למשקיעי נדל"ן אלא יותר לזוגות הצעירים שמחפשים את דירת המגורים הראשונה שלהם.

הבדיקה נעשתה לפי מדד קייס-שילר המודד מחירי אותן הדירות ביישובים שונים באותה התקופה. לפי מדד זה, נתוני שני הרבעונים האחרונים של 2017 מצביעים על ירידת מחירים במודיעין, לראשונה מאז תקופת המחאה החברתית.

בכלכלן הראשי סבורים כי העלייה החדה ברמת המינוף של הרוכשים, בפרט הזוגות הצעירים, כמו גם השדרוג "הצנוע" יותר של משפרי הדיור בעיר, עשויים לרמז כי ירידת מחירים זו אכן מבשרת על שינוי מגמה במחירי הדירות במודיעין.

באוצר מציינים, כי "כאשר מפלחים את השנים האמורות לשתי תקופות: זו שעד פרוץ המשבר העולמי (שהביא איתו ירידה חדה בריבית במשק ) ולזו שאחריו, נמצא כי במודיעין עליית המחירים היתה פחות חדה בשנים שלאחר הורדת הריבית, בהשוואה לעליית המדד הארצי באותה תקופה (95% מול 110%) מנגד, נמצאו פערים גדולים בקצב עליית מחירי הדירות בשלוש השנים טרם פרוץ המשבר העולמי (34% מול 6.4%).

עוד נכתב בסקירה, כי "בשני הרבעונים האחרונים של 2017 קטנים הפערים בהשתנות מחירי הדירות בין מודיעין לבין הרמה הארצית - בעוד שברמה הארצית מחירי הדירות הוסיפו לעלות גם ברבעון השלישי אשתקד, בקצב דומה לזה של הרבעון השני ומואץ ביחס לרבעון הראשון, במודיעין נרשמה ירידה של 1.3%.

עוד לפי הנתונים, גם מספר העסקאות במודיעין ירד אשתקד – ובחדות יותר מהירידה בעסקאות בכלל הארץ. בעוד שברמה הארצית ירדו העסקאות בשנת 2017 בשיעור של 11% בהשוואה לשנת 2016, במודיעין שיעור הירידה כפול מזה. בהקשר זה יש לציין כי מודיעין הינה אחת הערים המבוקשות ביותר במסגרת מכרזי "מחיר למשתכן", כאשר במסגרת תכנית זו  צפויות להימכר אלפי דירות.  

באוצר מסכמים וכותבים כי "מוקדם לקבוע האם ירידת מחירי הדירות במודיעין בחצי השנה האחרונה הינה בבחינת שינוי מגמה. יש שטוענים שבדומה למה שאירע לאחר המחאה החברתית, בעקבותיה נרשמה גם כן ירידת מחירים במשך שני רבעונים רצופים (בשיעור מצטבר של 5.8%), יתפרצו מחדש הביקושים עם תום המכירות של מחיר למשתכן במודיעין. קשה לקבוע באיזו מידה אכן מי שלא יזכה לרכוש דירה במסגרת תכנית זו יפנה לרכוש דירה 'במחירי שוק', אולם ניתוח רמות המחירים ורמות השכר של רוכשי דירה ראשונה, כמו גם של משפרי הדיור במודיעין, מעלה ממצאים שיש בהם כדי להציב את הטענה לעיל בסימן שאלה", מסכם הכלכלן הראשי.